Respublika, 2002, liepos 4. Redakcijos skiltis: Idealisto linčas.

PRAĖJUSIUOSE RINKIMUOSE TEIKTOS NUOSTATOS

Būtų naivu, jei politikas, kandidatuojantis vienmandatėje apygardoje, ypač jei nėra remiamas jokios politinės jėgos, įsipareigotų savarankiškai globaliai pertvarkyti valstybę ir pateiktų pertvarkos programą. Tai įmanoma tik tada, kai turi realius svertus valstybinės valdžios ar valdymo srityje. Tačiau tikiu, jog galiu juos turėti, galiu daryti įtaką, remdamasis tais politinės veiklos kriterijais, kuriais vadovavausi ir vadovausiuosi.

Net dabar, praėjus nemažai laiko, galiu pakartoti tuos pačius žodžius, kuriuos rašiau dar 2000 metais savo knygoje “Pasirinkimas”, nes mano nuostatos nepakito. Pavadinkime tai mano prisistatymu, mano gyvenimo ir būsimos politinės veiklos gairėmis:
„ Kiekvienas politikas privalo turėti savo viziją, artimų tikslų, jų siekimo būdų ir strategijos sistemą. Manoji – sietina su liberalumo principais ir su teisinių idealų bei kriterijų taikymu, o svarbiausia – su radikaliu mūsų įstatymų susisteminimu, sutvarkymu, su teisėsaugos ir teisėtvarkos reformų įgyvendinimu...

Aš negaliu taikstytis su antiteisiniu chaosu ir nihilizmu, ieškau kelių ir būdų įveikti minėtas blogybes kiekvieno atskiro piliečio gyvenime, visuomenėje ir valstybėje. Be šių tikslų neįsivaizduoju savo veiklos, politinės ateities...
Nieko nėra baisiau, kai žmonės pasijunta apvaginėjami ir apgaudinėjami savos valdžios! Kai tokios negatyvios nuotaikos persmelkia ekonominio gyvenimo kasdienybę, socialinius santykius, žmonių buitį, sujaukia ir taip reformų prieštaringumo ir valdžios veiksmų keliamą diskomfortišką jauseną! Su šia valstybei ir jos piliečiams kenksminga situacija, matyt, mes dar ilgai susidursime, ji ima dėsningai dominuoti visuose rinkimuose, tampa besivaržančių tarpusavy politinių jėgų veikimo dominante. Tačiau jokie politiniai taktiniai išskaičiavimai neprivers manęs atsisakyti atvirumo, nesakyti žmonėms dažniausiai sunkios ir karčios tiesos!“

Aš, Egidijus BIČKAUSKAS:

1. Bendrosios politikos lygmeniu vadovavausi ir vadovausiuosi ideologinėmis bei programinėmis Liberalų ir centro sąjungos nuostatomis (tai nereiškia, jog šios nuostatos ir veiklos būdai sutampa su atskirų partijos valdžioje esančių asmenų nuostatomis).

2. Ypatingai kreipsiu dėmesį į kovos su nusikalstamumu bei korupcija ir t e i s i n g u m o problemas.

3. Sieksiu, kad būtų sprendžiamos bendrosios ekonominės problemos ir tuo pačiu mažėtų nedarbas, mokesčiai už būstą bei komunalines paslaugas, gerėtų žmonių gyvenimo lygis.

4. Vertinsiu kiekvieną žmogų nepriklausomai nuo jo tautybės, religijos išpažinimo, socialinės padėties visuomenėje.

5. Visą laiką būsiu Justiniškių rinkiminės apygardos įvykių sūkuryje, stengsiuosi, kad išryškėjusios ten problemos (jeigu jų neįmanoma įveikti vietoje) būtų sprendžiamos valstybiniu lygmeniu.

6. Visados būsiu pasiekiamas ir surandamas savo rinkėjams. Nė vienas iš jų neturės pagrindo pasakyti, jog aš negalėjau ar nenorėjau su juo susitikti, neišklausiau jo problemų ir nedariau žingsnių jas išspręsti.

7. Neparduosiu, neparsiduosiu, neišduosiu draugų, kuriais laikau ir savo rinkėjus. 
 


Egidijus Bičkauskas, 2004