Dokumentai susiję su mano darbu Seime iš LR seimo duomenų bazės


  1. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(9) ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3730(2)/2004 09 09/ / )

  2. KOMITETO IŠVADA Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3503/2004 09 09/ / )

  3. KOMITETO IŠVADA Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 41, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3502/2004 09 09/ / )

  4. KOMITETO IŠVADA Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 136, 141 ir 158 straipsnių pakeitimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3642/2004 07 05/ / )

  5. KOMITETO IŠVADA Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2807(2)/2004 07 05/ / )

  6. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių papildymo ir Kodekso papildymo 214(24) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3576/2004 07 01/ / )

  7. KOMITETO IŠVADA Asmens bei turto saugos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3099(2)/2004 06 28/ / )

  8. KOMITETO IŠVADA Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 5 punkto papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3544/2004 06 22/ / )

  9. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3512(2)/2004 06 22/ / )

  10. KOMITETO IŠVADA Konstitucijos 60, 61, 67, 84, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3326/2004 06 22/ / )

  11. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 65, 94, 103, 109, 139, 151, 154, 158, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370, 377, 403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 straipsnių ir XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3518(2)/2004 06 09/ / )

  12. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 65, 94, 103, 109, 139, 151, 154, 158, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370, 377, 403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 straipsnių ir XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3517(2)/2004 06 09/ / )

  13. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 20, 42, 63, 67, 68, 72, 75, 77, 82, 90, 92, 95, 97, 144, 150, 178, 182, 194, 195, 201, 204, 205, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 230, 236, 246, 248, 263, 287 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 228(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3519(2)/2004 06 01/ / )

  14. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3341A/2004 05 31/ / )

  15. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3341/2004 05 31/ / )

  16. KOMITETO IŠVADA Prezidento rinkimų įstatymo papildymo 2(2) ir 2(3) straipsniais įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3479(4)/2004 05 03/ / )

  17. Dvidešimt penktasis (507) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/25(507)/2004 04 20/ /Stenogramos'2004 Nr.284)

  18. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 42(1), 109 ir 178 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3257/2004 04 14/ / )

  19. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3302(2)/2004 04 07/ / )

  20. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 ir 269 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3301(2)/2004 04 07/ / )

  21. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 43(10) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3274(2)/2004 04 07/ / )

  22. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 306 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3250(2)/2004 03 23/ / )

  23. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 233, 235 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3181(2)/2004 03 23/ / )

  24. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(4), 224, 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 247(2) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3131(2)/2004 03 15/ / )

  25. KOMITETO IŠVADA Kardomojo kalinimo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3194/2004 03 10/ / )

  26. KOMITETO IŠVADA Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu "Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungoje" ir Konstitucijos 150 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3149(2)/2004 03 10/ / )

  27. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Šiaurės Atlanto Sutarties ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3287/2004 03 08/ / )

  28. KOMITETO IŠVADA Asmens bei turto saugos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3099/2004 02 10/ / )

  29. KOMITETO IŠVADA Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-1704(2)/2004 02 09/ / )

  30. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir jos protokolų, parengtų vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3186/2004 02 02/ / )

  31. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3185/2004 02 02/ / )

  32. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies C punktu ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3184/2004 02 02/ / )

  33. KOMITETO IŠVADA nutarimo "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3151/2004 01 27/ / )

  34. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl nuosavybės teisių į žemę miestuose atkūrimo problemų" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3153/2004 01 26/ / )

  35. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 239, 241(3), 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(14), 51(15), 51(16), 51(17), 89(1) straipsniais įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3105(2)/2004 01 26/ / )

  36. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3161/2004 01 23/ / )

  37. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3160/2004 01 23/ / )

  38. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Europos Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3165/2004 01 22/ / )

  39. KOMITETO IŠVADA Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3159/2004 01 22/ / )

  40. KOMITETO IŠVADA Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3110/2004 01 22/ / )

  41. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba ir Protokolo prie Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba , ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3164/2004 01 21/ / )

  42. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3116/2004 01 13/ / )

  43. KOMITETO IŠVADA Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3112/2004 01 13/ / )

  44. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3098/2004 01 13/ / )

  45. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3078(2)/2004 01 13/ / )

  46. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 198(1) ir 198(2) straipsniais įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3077(2)/2004 01 13/ / )

  47. KOMITETO IŠVADA Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3028/2004 01 13/ / )

  48. KOMITETO IŠVADA Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-1704(2)/2004 01 13/ / )

  49. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3123/2003 12 23/ / )

  50. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3100/2003 12 23/ / )

  51. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 30 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2987/2003 12 23/ / )

  52. KOMITETO IŠVADA Policijos rėmėjų įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2985/2003 12 23/ / )

  53. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(14), 214(16), 214(17), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 214(23) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-1171(3)/2003 12 15/ / )

  54. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 209, 225(2), 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3017(2)/2003 12 08/ / )

  55. KOMITETO IŠVADA Administracinių ginčų komisijų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-3003(2)/2003 12 08/ / )

  56. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 30(1), 269, 329 ir 330 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2651(2)/2003 12 04/ / )

  57. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 215 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2018/2003 12 02/ / )

  58. KOMITETO IŠVADA Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2896/2003 11 24/ / )

  59. KOMITETO IŠVADA Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2898/2003 11 18/ / )

  60. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2785/2003 11 18/ / )

  61. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2784/2003 11 18/ / )

  62. KOMITETO IŠVADA 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2921/2003 11 06/ / )

  63. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2931/2003 11 05/ / )

  64. KOMITETO IŠVADA Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2860(2)/2003 11 04/ / )

  65. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 212 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 205(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2766/2003 10 21/ / )

  66. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 173(19), 214(19), 214(20), 214(21), 214(22), 247(8), 247(9) straipsniais ir 214(7), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2776(2)/2003 09 29/ / )

  67. KOMITETO IŠVADA Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2747/2003 09 29/ / )

  68. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2039/2003 09 29/ / )

  69. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2785/2003 09 17/ / )

  70. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2784/2003 09 17/ / )

  71. KOMITETO IŠVADA Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2713Gr/2003 09 08/ / )

  72. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2663/2003 09 08/ / )

  73. KOMITETO IŠVADA Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2713/2003 06 30/ / )

  74. KOMITETO IŠVADA Įstatymo dėl Konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2689/2003 06 30/ / )

  75. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2666/2003 06 30/ / )

  76. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-2210/2003 06 09/ / )

  77. KOMITETO IŠVADA Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/IXP-1740(2)/2003 05 28/ / )

  78. Trisdešimt ketvirtasis (85) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/34(85)/2001 05 15/ / )

  79. Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(528)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(528)/2000 10 18/Įsigalioja nuo 2000 10 18/ )

  80. Šešioliktasis (528) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/16(528)/2000 10 18/ /Stenogramos'2000 Nr.283)

  81. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 17/ / )

  82. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.14(526)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/14(526)/2000 10 17/Įsigalioja nuo 2000 10 17/ )

  83. Keturioliktasis (526) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/14(526)/2000 10 17/ /Stenogramos'2000 Nr.282)

  84. KOMITETO IŠVADA Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 23 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2882/2000 10 16/ / )

  85. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 12 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 12/ / )

  86. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(524)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(524)/2000 10 12/Įsigalioja nuo 2000 10 12/ )

  87. Dvyliktasis (524) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/12(524)/2000 10 12/ /Stenogramos'2000 Nr.281)

  88. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 12 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 11/ / )

  89. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 10 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 10/ / )

  90. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(523)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(523)/2000 10 10/Įsigalioja nuo 2000 10 10/ )

  91. KOMITETO IŠVADA Policijos įstatymo 12, 13 ir 25 straipsnių pakeitimo ir 16(1), 16(2), 21(1), 27 straipsnio 4 dalies ir 39(1) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2947/2000 10 10/ / )

  92. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2945/2000 10 10/ / )

  93. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 225(2) straipsniu bei 187, 225, 266 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2944/2000 10 10/ / )

  94. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 59, 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 172(26) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2879(2)/2000 10 10/ / )

  95. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186(3), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 186(6) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2712(2)/2000 10 10/ / )

  96. Vienuoliktasis (523) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11(523)/2000 10 10/ /Stenogramos'2000 Nr.280)

  97. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 09/ / )

  98. KOMITETO IŠVADA Policijos veiklos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2811(2)/2000 10 09/ / )

  99. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 1, 26, 102, 136, 142, 239 ir 396 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2751(2)/2000 10 09/ / )

  100. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 374, 378, 381, 385, 390, 391, 393, 402, 428 straipsnių pakeitimo bei 425 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2711(2)/2000 10 09/ / )

  101. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 3 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 03/ / )

  102. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 3 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 03/ / )

  103. KOMITETO IŠVADA Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2794(2)/2000 10 03/ / )

  104. KOMITETO IŠVADA Kelių eismo saugumo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2451/2000 10 03/ / )

  105. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 10 02 - 2000 10 05)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 10 02/ / )

  106. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 188(15) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2881(2)/2000 10 02/ / )

  107. KOMITETO IŠVADA Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2756(2)/2000 10 02/ / )

  108. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugsėjo 26 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 26/ / )

  109. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugsėjo 26 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 26/ / )

  110. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugsėjo 26 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 26/ / )

  111. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(518)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(518)/2000 09 26/Įsigalioja nuo 2000 09 26/ )

  112. Šeštasis (518) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6(518)/2000 09 26/ /Stenogramos'2000 Nr.278)

  113. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 09 25 - 2000 09 29)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 25/ / )

  114. PASIŪLYMAI Baudžiamojo kodekso įsigaliojimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-2144/2000 09 25/ / )

  115. PASIŪLYMAI Baudžiamojo kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-2143/2000 09 25/ / )

  116. KOMITETO IŠVADA Mokesčių administravimo įstatymo 2, 27, 29, 50, 54, 56, 561, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 55 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2855(2)/2000 09 25/ / )

  117. KOMITETO IŠVADA Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2749(2)/2000 09 25/ / )

  118. KOMITETO IŠVADA Teismo antstolių įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2499(3)/2000 09 22/ / )

  119. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugsėjo 19 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 19/ / )

  120. KOMITETO IŠVADA Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2766/2000 09 19/ / )

  121. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 09 18 - 2000 09 22)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 18/ / )

  122. KOMITETO IŠVADA Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2854/2000 09 18/ / )

  123. KOMITETO IŠVADA Statuto projektui Nr.P-2812 ir įstatymo projektui P-2813
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2813/2000 09 18/ / )

  124. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos emigracijos įstatymo įsigaliojimo" pripažinimo netekusiu galios" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2799/2000 09 18/ / )

  125. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 166, 169(1), 223, 228 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2786(2)/2000 09 18/ / )

  126. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 91 ir 92 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2777(2)/2000 09 18/ / )

  127. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 246(1) ir 259(1) straipsnių pakeitimo, papildymo 173(14) straipsniu ir 173(9) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2682/2000 09 18/ / )

  128. KOMITETO IŠVADA Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 4, 7, 13 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2681/2000 09 18/ / )

  129. KOMITETO IŠVADA Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2, 4, 5, 6, 10, 18, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2675(2)/2000 09 18/ / )

  130. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 136(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2801/2000 09 15/ / )

  131. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2620/2000 09 13/ / )

  132. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugsėjo 12 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 12/ / )

  133. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 09 12/ / )

  134. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(515)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(515)/2000 09 12/Įsigalioja nuo 2000 09 12/ )

  135. Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/VIII-1914/2000 09 12/Įsigalioja nuo 2000 09 12/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2377)

  136. Trečiasis (515) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3(515)/2000 09 12/ /Stenogramos'2000 Nr.276)

  137. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" projekto PRIEDAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Priedas/P-2831(2)/2000 09 11/ / )

  138. KOMITETO IŠVADA Valstybės saugumo departamento įstatymo 7, 8 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2655(2)/2000 09 11/ / )

  139. KOMITETO IŠVADA Referendumo įstatymo 11, 23(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2604(2)/2000 09 11/ / )

  140. KOMITETO IŠVADA Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 19 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2603(2)/2000 09 11/ / )

  141. KOMITETO IŠVADA Seimo rinkimų įstatymo 21 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2601(2)/2000 09 11/ / )

  142. KOMITETO IŠVADA Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2600(2)/2000 09 11/ / )

  143. KOMITETO IŠVADA Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2599(2)/2000 09 11/ / )

  144. KOMITETO IŠVADA Antidempingo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2598(2)/2000 09 11/ / )

  145. KOMITETO IŠVADA Konkurencijos įstatymo 19, 27, 28, 29, 38 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2597(2)/2000 09 11/ / )

  146. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 136(1) ir 144 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2596(2)/2000 09 11/ / )

  147. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 187(2), 253, 256, 292, 293, 296 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 298 ir 300 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2595(2)/2000 09 11/ / )

  148. KOMITETO IŠVADA Administracinių ginčų komisijų įstatymo 2, 5, 9, 13, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2594(2)/2000 09 11/ / )

  149. KOMITETO IŠVADA Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2592(2)/2000 09 11/ / )

  150. KOMITETO IŠVADA Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2591(2)/2000 09 11/ / )

  151. KOMITETO IŠVADA Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2590(2)/2000 09 11/ / )

  152. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso įsigaliojimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2144(2)/2000 09 11/ / )

  153. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2143(2)/2000 09 11/ / )

  154. KOMITETO IŠVADA Administracinių ginčų komisijų įstatymo 3, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2046(2)/2000 09 11/ / )

  155. PASIŪLYMAI Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-2831/2000 09 08/ / )

  156. Seimo IX (rudens) sesijos darbų programa
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Priedas/P-2831/2000 09 07/ / )

  157. PASIŪLYMAI Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-2831/2000 09 07/ / )

  158. PASIŪLYMAI Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (G.Imbrasienė)/Pasiūlymai/P-2831/2000 09 07/ / )

  159. Penktasis (512) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5(512)/2000 08 31/ /Stenogramos'2000 Nr.274)

  160. Neeilinės sesijos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(511)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(511)/2000 08 29/Įsigalioja nuo 2000 08 29/ )

  161. Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos sudarymo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-2818/2000 08 29/Perduotas į archyvą nuo 2001 03 21/ )

  162. Ketvirtasis (511) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4(511)/2000 08 29/ /Stenogramos'2000 Nr.273)

  163. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugpjūčio 24 d. (ketvirtadienio) plenarinio posėdžio darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 08 24/ / )

  164. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugpjūčio 24 d. (ketvirtadienio) plenarinio posėdžio darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 08 24/ / )

  165. Neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(508)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(508)/2000 08 23/Įsigalioja nuo 2000 08 23/ )

  166. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 201 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2758(2)/2000 08 23/ / )

  167. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 72(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2666(2)/2000 08 23/ / )

  168. Neeilinės sesijos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(508)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(508)/2000 08 22/Įsigalioja nuo 2000 08 22/ )

  169. Pirmasis (508) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(508)/2000 08 22/ /Stenogramos'2000 Nr.271)

  170. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 08 21/ / )

  171. Informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Informacija/ /2000 07 29/Įsigalioja nuo 2000 07 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.32)

  172. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 315 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2669(2)/2000 07 13/ / )

  173. KOMITETO IŠVADA Įmonių bankroto įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1876(2)/2000 07 13/ / )

  174. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Komiteto išvada/P-2530(2)/2000 07 12/ / )

  175. KOMITETO IŠVADA Advokatūros įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2724/2000 07 12/ / )

  176. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2650(2)/2000 07 12/ / )

  177. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2529(2)/2000 07 12/ / )

  178. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2726(2)/2000 07 11/ / )

  179. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(15), 224, 246(6), 259(1), 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2663(2)/2000 07 11/ / )

  180. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 07 10/ / )

  181. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 07 03 - 2000 07 05)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 07 03/ / )

  182. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 07 03/ / )

  183. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 07 03 - 2000 07 05)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/ /2000 06 30/ / )

  184. KOMITETO IŠVADA Teismo antstolių įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2500(2)/2000 06 28/ / )

  185. KOMITETO IŠVADA Teismo antstolių įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2499(2)/2000 06 28/ / )

  186. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) ir 259(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2490(2)/2000 06 28/ / )

  187. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso" pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2386Gr/2000 06 27/ / )

  188. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 06 26/ / )

  189. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(487)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(487)/2000 06 20/Įsigalioja nuo 2000 06 20/ )

  190. KOMITETO IŠVADA Elektroninio parašo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2567/2000 06 20/ / )

  191. KOMITETO IŠVADA Vaiko globos įstatymo 4, 7, 10, 15, 20, 23, 25, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2470(2)/2000 06 20/ / )

  192. KOMITETO IŠVADA Santuokos ir šeimos kodekso 60, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 92, 108, 109, 113, 132, 133, 146, 150, 188 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir 73 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2469(2)/2000 06 20/ / )

  193. Penkiasdešimt antrasis (487) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/52(487)/2000 06 20/ /Stenogramos'2000 Nr.260)

  194. KOMITETO IŠVADA Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 29, 44 ir 48 straipsnių pakeitimo ir papildymo"projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2526(2)/2000 06 19/ / )

  195. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 325(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2214/2000 06 19/ / )

  196. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(25) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2496(2)/2000 06 13/ / )

  197. KOMITETO IŠVADA Lobistinės veiklos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2495(2)/2000 06 13/ / )

  198. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 06 12/ / )

  199. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado rengimo ir leidimo" pakeitimo " projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2524/2000 06 09/ / )

  200. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado parengiamųjų darbų" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2523/2000 06 09/ / )

  201. KOMITETO IŠVADA Patentų įstatymo 26, 39, 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2498(2)/2000 06 07/ / )

  202. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 6 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 06 06/ / )

  203. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 6 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 06 06/ / )

  204. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(479)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(479)/2000 06 06/Įsigalioja nuo 2000 06 06/ )

  205. Keturiasdešimt ketvirtasis (479) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/44(479)/2000 06 06/ /Stenogramos'2000 Nr.256)

  206. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2528/2000 06 05/ / )

  207. KOMITETO IŠVADA Pataisos darbų kodekso 22, 67 ir 77 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2527(2)/2000 06 05/ / )

  208. KOMITETO IŠVADA Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 44 straipsnio papildymo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2526/2000 06 05/ / )

  209. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(2), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 173(17) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2513(2)/2000 06 05/ / )

  210. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso antrosios knygos įsigaliojimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2270/2000 06 05/ / )

  211. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2269(2)/2000 06 05/ / )

  212. KOMITETO IŠVADA Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1953(2)/2000 06 05/ / )

  213. KOMITETO IŠVADA Poligrafo naudojimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2251(2)/2000 05 31/ / )

  214. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 05 29 - 2000 06 02)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 29/ / )

  215. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) ir 259(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2490/2000 05 29/ / )

  216. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 25/ / )

  217. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo" 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2488(2)/2000 05 24/ / )

  218. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo" 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2487(2)/2000 05 24/ / )

  219. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 242 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2472(2)/2000 05 24/ / )

  220. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2406(2)/2000 05 24/ / )

  221. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso trečosios knygos įsigaliojimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2272/2000 05 24/ / )

  222. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2271(2)/2000 05 24/ / )

  223. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. gegužės 23 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 23/ / )

  224. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(475)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(475)/2000 05 23/Įsigalioja nuo 2000 05 23/ )

  225. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 232(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2473(2)/2000 05 23/ / )

  226. Keturiasdešimtasis (475) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/40(475)/2000 05 23/ /Stenogramos'2000 Nr.254)

  227. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 22/ / )

  228. PASIŪLYMAI Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-2413(2)/2000 05 22/ / )

  229. PASIŪLYMAI Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-2412(2)/2000 05 22/ / )

  230. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo, 179 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, 221, 222 ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2481(3)/2000 05 19/ / )

  231. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(474)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(474)/2000 05 18/Įsigalioja nuo 2000 05 18/ )

  232. Trisdešimt devintasis (474) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/39(474)/2000 05 18/ /Stenogramos'2000 Nr.253)

  233. Trisdešimt aštuntasis (473) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/38(473)/2000 05 18/ /Stenogramos'2000 Nr.253)

  234. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl kovos su kontrabanda priemonių plano" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2447/2000 05 17/ / )

  235. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. gegužės 16 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 16/ / )

  236. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(472)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(472)/2000 05 16/Įsigalioja nuo 2000 05 16/ )

  237. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.36(471)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/36(471)/2000 05 16/Įsigalioja nuo 2000 05 16/ )

  238. Trisdešimt septintasis (472) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/37(472)/2000 05 16/ /Stenogramos'2000 Nr.252)

  239. Trisdešimt šeštasis (471) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/36(471)/2000 05 16/ /Stenogramos'2000 Nr.252)

  240. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė DARBOTVARKĖ
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 15/ / )

  241. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 372 straipsnio 9 punkto pripažinimo netekusiu galios ir 373 straipsnio 5 punkto pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2466(2)/2000 05 15/ / )

  242. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. gegužės 11 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 11/ / )

  243. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. gegužės 11 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 11/ / )

  244. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.33(468)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/33(468)/2000 05 11/Įsigalioja nuo 2000 05 11/ )

  245. Trisdešimt trečiasis (468) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/33(468)/2000 05 11/ /Stenogramos'2000 Nr.250)

  246. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso" pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Komiteto išvada/P-2386(2)/2000 05 10/ / )

  247. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(466)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(466)/2000 05 09/Įsigalioja nuo 2000 05 09/ )

  248. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl kovos su kontrabanda priemonių plano" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2447/2000 05 09/ / )

  249. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 201(1) straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2416/2000 05 09/ / )

  250. KOMITETO IŠVADA Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2413(2)/2000 05 09/ / )

  251. KOMITETO IŠVADA Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2412(2)/2000 05 09/ / )

  252. Trisdešimt pirmasis (466) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/31(466)/2000 05 09/ /Stenogramos'2000 Nr.249)

  253. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 08/ / )

  254. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(464)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(464)/2000 05 04/Įsigalioja nuo 2000 05 04/ )

  255. KOMITETO IŠVADA Telekomunikacijų įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2460/2000 05 04/ / )

  256. Dvidešimt devintasis (464) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/29(464)/2000 05 04/ /Stenogramos'2000 Nr.248)

  257. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 102, 402, 411 ir 435 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2431(2)/2000 05 03/ / )

  258. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. gegužės 2 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 02/ / )

  259. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.27(462)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/27(462)/2000 05 02/Įsigalioja nuo 2000 05 02/ )

  260. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 15 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2464(2)/2000 05 02/ / )

  261. Dvidešimt septintasis (462) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/27(462)/2000 05 02/ /Stenogramos'2000 Nr.247)

  262. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 05 01 - 2000 05 05)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 05 01/ / )

  263. KOMITETO IŠVADA Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2463/2000 04 21/ / )

  264. KOMITETO IŠVADA Seimo statuto 111 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2450/2000 04 21/ / )

  265. KOMITETO IŠVADA Konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje ratifikavimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2423(2)/2000 04 21/ / )

  266. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1371(2)/2000 04 21/ / )

  267. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 18 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 04 18/ / )

  268. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(458)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(458)/2000 04 18/Įsigalioja nuo 2000 04 18/ )

  269. KOMITETO IŠVADA Seimo statuto "Dėl papildymo 151(1) straipsniu" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-359/2000 04 18/ / )

  270. KOMITETO IŠVADA Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2402(3)/2000 04 18/ / )

  271. KOMITETO IŠVADA Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2075(2)/2000 04 18/ / )

  272. KOMITETO IŠVADA Gyventojų indėlių draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2074(2)/2000 04 18/ / )

  273. KOMITETO IŠVADA Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2073(2)/2000 04 18/ / )

  274. KOMITETO IŠVADA Centrinės kredito unijos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2072(2)/2000 04 18/ / )

  275. Dvidešimt trečiasis (458) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/23(458)/2000 04 18/ /Stenogramos'2000 Nr.245)

  276. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 04 17/ / )

  277. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 327(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2366(2)/2000 04 17/ / )

  278. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 13 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 04 13/ / )

  279. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 13 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 04 13/ / )

  280. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(457)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(457)/2000 04 13/Įsigalioja nuo 2000 04 13/ )

  281. KOMITETO IŠVADA Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2455(2)/2000 04 13/ / )

  282. Dvidešimt antrasis (457) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/22(457)/2000 04 13/ / )

  283. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 11 d. (antradienio) plenarinių posėdžių DARBOTVARKĖ
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 04 11/ / )

  284. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.20(455)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/20(455)/2000 04 11/Įsigalioja nuo 2000 04 11/ )

  285. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(454)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(454)/2000 04 11/Įsigalioja nuo 2000 04 11/ )

  286. Dvidešimtasis (455) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/20(455)/2000 04 11/ /Stenogramos'2000 Nr.243)

  287. Devynioliktasis (454) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/19(454)/2000 04 11/ /Stenogramos'2000 Nr.243)

  288. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 04 10 - 2000 04 14)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 04 10/ / )

  289. Valdybos posėdžio protokolas Nr.304
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/304/2000 04 10/Įsigalioja nuo 2000 04 10/ )

  290. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 6 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 04 06/ / )

  291. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.18(453)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/18(453)/2000 04 06/Įsigalioja nuo 2000 04 06/ )

  292. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17(452)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17(452)/2000 04 06/Įsigalioja nuo 2000 04 06/ )

  293. KOMITETO IŠVADA Konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą ratifikavimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2349/2000 04 06/ / )

  294. Konvencijos dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2348/2000 04 06/ / )

  295. Aštuonioliktasis (453) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/18(453)/2000 04 06/ /Stenogramos'2000 Nr.242)

  296. Septynioliktasis (452) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/17(452)/2000 04 06/ /Stenogramos'2000 Nr.242)

  297. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(451)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(451)/2000 04 04/Įsigalioja nuo 2000 04 04/ )

  298. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 37, 126 ir 143 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2316/2000 04 04/ / )

  299. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 35, 142, 308, 321(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 142(1), 142(2), 142(3) straipsniais įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2315(2)/2000 04 04/ / )

  300. KOMITETO IŠVADA Kardomojo kalinimo įstatymo 5, 15, 19, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2118/2000 04 04/ / )

  301. KOMITETO IŠVADA Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 23 ir 31 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2116(2)/2000 04 04/ / )

  302. KOMITETO IŠVADA Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2115/2000 04 04/ / )

  303. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos" 7 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2114/2000 04 04/ / )

  304. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-2113(2), P-2455
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2113(2)/2000 04 04/ / )

  305. Šešioliktasis (451) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/16(451)/2000 04 04/ /Stenogramos'2000 Nr.241)

  306. KOMITETO IŠVADA Valstybės kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2367/2000 03 31/ / )

  307. KOMITETO IŠVADA Valstybės kontrolės įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2297(2)/2000 03 31/ / )

  308. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl asmenų, kurie sistemingai daro administracinius teisės pažeidimus būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių priemonių, socialinės bei psichologinės reabilitacijos" 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2117/2000 03 31/ / )

  309. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl amnestijos akto" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2390(2)/2000 03 30/ / )

  310. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-789(2)/2000 03 29/ / )

  311. KOMITETO IŠVADA Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2432/2000 03 29/ / )

  312. KOMITETO IŠVADA Valstybės pareigūnų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, darbo apmokėjimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2351/2000 03 29/ / )

  313. KOMITETO IŠVADA Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 7, 8, 14, 17, 19, 21, 31, 32, 33, 34, 55, 56, 58 ir 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2350/2000 03 29/ / )

  314. KOMITETO IŠVADA Teismų įstatymo 14, 33, 34, 36, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 73 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2256/2000 03 29/ / )

  315. KOMITETO IŠVADA Operatyvinės veiklos įstatymo 3, 5 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2208(2)/2000 03 29/ / )

  316. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-1494, P-1494A(2SP)
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1494/2000 03 29/ / )

  317. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl asmenų, kurie sistemingai daro administracinius teisės pažeidimus būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių priemonių, socialinės bei psichologinės reabilitacijos" ir kitų susijusių įstatymų bei teisės aktų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2314A/2000 03 28/ / )

  318. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl asmenų, kurie sistemingai daro administracinius teisės pažeidimus būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių priemonių, socialinės bei psichologinės reabilitacijos" pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2314/2000 03 28/ / )

  319. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-1493, P-1493A(2SP)
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1493/2000 03 28/ / )

  320. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2000 03 27 - 2000 03 31)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 27/ / )

  321. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-2387(2), P-2432
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2387(2)/2000 03 27/ / )

  322. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(444)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(444)/2000 03 23/Įsigalioja nuo 2000 03 23/ )

  323. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(445)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(445)/2000 03 23/Įsigalioja nuo 2000 03 23/ )

  324. Devintasis (444) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(444)/2000 03 23/ /Stenogramos'2000 Nr.238)

  325. Dešimtasis (445) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(445)/2000 03 23/ /Stenogramos'2000 Nr.238)

  326. KOMITETO IŠVADA Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2387/2000 03 21/ / )

  327. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 20/ / )

  328. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142(2), 142(4), 145, 163(11), 221, 232(1), 259(1), 262, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1068(3)/2000 03 20/ / )

  329. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 352, 354(3), 356, 369, 370(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 354 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2211(2)/2000 03 17/ / )

  330. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. kovo 16 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 16/ / )

  331. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. kovo 16 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 16/ / )

  332. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. kovo 16 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 16/ / )

  333. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. kovo 16 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 16/ / )

  334. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(440)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(440)/2000 03 16/Įsigalioja nuo 2000 03 16/ )

  335. Penktasis (440) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5(440)/2000 03 16/ / )

  336. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 13/ / )

  337. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 15, 187, 259(1) straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2203(2)/2000 03 13/ / )

  338. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 03 06/ / )

  339. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 29/ / )

  340. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 21/ / )

  341. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. vasario 17 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 17/ / )

  342. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. vasario 17 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 17/ / )

  343. Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(434)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(434)/2000 02 17/Įsigalioja nuo 2000 02 17/ )

  344. Septintasis (434) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(434)/2000 02 17/ /Stenogramos'2000 Nr.232)

  345. Seimo neeilinės sesijos vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(433)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(433)/2000 02 15/Įsigalioja nuo 2000 02 15/ )

  346. Neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(432)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(432)/2000 02 15/Įsigalioja nuo 2000 02 15/ )

  347. PASIŪLYMAI Baudžiamojo kodekso 54(2) ir 54(3) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-1981(3)/2000 02 15/ / )

  348. KOMITETO IŠVADA Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 230 straipsnio papildymo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2324/2000 02 15/ / )

  349. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2323/2000 02 15/ / )

  350. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Vriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2318(2)/2000 02 15/ / )

  351. KOMITETO IŠVADA Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2317(3)/2000 02 15/ / )

  352. Šeštasis (433) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6(433)/2000 02 15/ /Stenogramos'2000 Nr.231)

  353. Penktasis (432) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5(432)/2000 02 15/ /Stenogramos'2000 Nr.231)

  354. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 14/ / )

  355. KOMITETO IŠVADA Operatyvinės veiklos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2276(2SP)/2000 02 14/ / )

  356. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 187(8) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2273/2000 02 14/ / )

  357. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. vasario 10 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 10/ / )

  358. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. vasario 10 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 10/ / )

  359. Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(430)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(430)/2000 02 10/Įsigalioja nuo 2000 02 10/ )

  360. Trečiasis (430) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3(430)/2000 02 10/ /Stenogramos'2000 Nr.230)

  361. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 264 ir 266 straipsnių, 283 straipsnio 2 dalies, 368 straipsnio ir 378 straipsnio 6 dalies papildymo, 369(1) straipsnio 1 dalies pakeitimo bei šio kodekso papildymo 401(1) straipsniu ir tryliktuoju skyriumi įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1994(3SP)/2000 02 09/ / )

  362. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 08/ / )

  363. Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(428)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(428)/2000 02 08/Įsigalioja nuo 2000 02 08/ )

  364. Pirmasis (428) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(428)/2000 02 08/ /Stenogramos'2000 Nr.229)

  365. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 07/ / )

  366. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 02 07/ / )

  367. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programos" projekto PRIEDAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Priedas/P-2325/2000 02 03/ / )

  368. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 01 31/ / )

  369. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 187(8) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2277(2SP)/2000 01 21/ / )

  370. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(9) straipsnio pirmosios dalies papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1361/2000 01 20/ / )

  371. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(4) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1339(2)/2000 01 20/ / )

  372. KOMITETO IŠVADA Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1071(2)/2000 01 18/ / )

  373. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 01 17/ / )

  374. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 8 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2016(2)/2000 01 17/ / )

  375. KOMITETO IŠVADA Pataisos darbų kodekso 106 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2244(2)/2000 01 14/ / )

  376. KOMITETO IŠVADA Pataisos darbų kodekso 32 ir 45(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2134(2)/2000 01 14/ / )

  377. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.62(425)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/62(425)/2000 01 12/Įsigalioja nuo 2000 01 12/ )

  378. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 104 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-429/2000 01 12/ / )

  379. Šešiasdešimt antrasis (425) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/62(425)/2000 01 12/ /Stenogramos'2000 Nr.227)

  380. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /2000 01 10/ / )

  381. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 246(1) straipsniu ir 246, 315 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1840(2)/2000 01 10/ / )

  382. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-1839(2SP), P-2102, P-1070(2)
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1839(2)/2000 01 10/ / )

  383. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.57(420)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57(420)/1999 12 23/Įsigalioja nuo 1999 12 23/ )

  384. Penkiasdešimt septintasis (420) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/57(420)/1999 12 23/ /Stenogramos'2000 Nr.224)

  385. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 21 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 21/ / )

  386. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 21 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 21/ / )

  387. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(417)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(417)/1999 12 21/Įsigalioja nuo 1999 12 21/ )

  388. Penkiasdešimt ketvirtasis (417) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/54(417)/1999 12 21/ /Stenogramos'1999 Nr.223)

  389. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 20/ / )

  390. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-1981(2SP), P-2244(SP)
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1981(2)/1999 12 20/ / )

  391. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso Pirmosios knygos įsigaliojimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1878/1999 12 20/ / )

  392. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1877(2)/1999 12 20/ / )

  393. Penkiasdešimt trečiasis (416) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/53(416)/1999 12 16/ /Stenogramos'1999 Nr.222)

  394. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 106, 226, 228, 382 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2153/1999 12 15/ / )

  395. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 14 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 14/ / )

  396. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 14 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 14/ / )

  397. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(414)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(414)/1999 12 14/Įsigalioja nuo 1999 12 14/ )

  398. KOMITETO IŠVADA Teismų įstatymo 8(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2174/1999 12 14/ / )

  399. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 13/ / )

  400. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 104(3) , 106 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2071(2SP)/1999 12 13/ / )

  401. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 9 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 09/ / )

  402. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 9 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 09/ / )

  403. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(411)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(411)/1999 12 09/Įsigalioja nuo 1999 12 09/ )

  404. Keturiasdešimt aštuntasis (411) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/48(411)/1999 12 09/ /Stenogramos'1999 Nr.220)

  405. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 134 ir 143 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Biudžeto ir finansų komitetas)/Komiteto išvada/P-2161(SP)/1999 12 08/ / )

  406. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 214(18) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2162(2)/1999 12 08/ / )

  407. KOMITETO IŠVADA Santuokos ir šeimos kodekso 108, 109, 112, 113, 132 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2112(2)/1999 12 08/ / )

  408. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 57 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2106(2)/1999 12 08/ / )

  409. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 7 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 07/ / )

  410. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 7 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 07/ / )

  411. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.47(410)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/47(410)/1999 12 07/Įsigalioja nuo 1999 12 07/ )

  412. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.46(409)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/46(409)/1999 12 07/Įsigalioja nuo 1999 12 07/ )

  413. KOMITETO IŠVADA Mokesčių administravimo įstatymo 7, 8, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 26(1), 29, 39(1), 49, 50, 52, 54, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1870A/1999 12 07/ / )

  414. Keturiasdešimt septintasis (410) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/47(410)/1999 12 07/ /Stenogramos'1999 Nr.219)

  415. Keturiasdešimt šeštasis (409) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/46(409)/1999 12 07/ /Stenogramos'1999 Nr.219)

  416. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 12 06/ / )

  417. KOMITETO IŠVADA Visuomenės informavimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2069/1999 12 03/ / )

  418. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso 7 ir 7(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2068/1999 12 03/ / )

  419. KOMITETO IŠVADA Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2166/1999 12 01/ / )

  420. KOMITETO IŠVADA Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., pripažinimo netekusiais galios įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2165/1999 12 01/ / )

  421. KOMITETO IŠVADA Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo įstatymo 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir papildymo 21 straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2083/1999 12 01/ / )

  422. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.42(405)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/42(405)/1999 11 25/Įsigalioja nuo 1999 11 25/ )

  423. Keturiasdešimt antrasis (405) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/42(405)/1999 11 25/ /Stenogramos'1999 Nr.217)

  424. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 464 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2087(2)/1999 11 24/ / )

  425. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(21) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2086/1999 11 24/ / )

  426. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(404)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(404)/1999 11 23/Įsigalioja nuo 1999 11 23/ )

  427. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(403)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(403)/1999 11 23/Įsigalioja nuo 1999 11 23/ )

  428. Keturiasdešimt pirmasis (404) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/41(404)/1999 11 23/ /Stenogramos'1999 Nr.216)

  429. Keturiasdešimtasis (403) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/40(403)/1999 11 23/ /Stenogramos'1999 Nr.216)

  430. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(402)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(402)/1999 11 18/Įsigalioja nuo 1999 11 18/ )

  431. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.38(401)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/38(401)/1999 11 18/Įsigalioja nuo 1999 11 18/ )

  432. Trisdešimt devintasis (402) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/39(402)/1999 11 18/ /Stenogramos'1999 Nr.215)

  433. Trisdešimt aštuntasis (401) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/38(401)/1999 11 18/ /Stenogramos'1999 Nr.215)

  434. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 8(1), 79, 80, 85, 201(1), 203(1), 212, 213(1), 225, 229, 230, 230(1), 231, 232(1), 232(4), 234, 236, 237, 239, 243, 246, 251, 253, 254, 256, 260, 264, 271, 274, 278, 280, 281, 291, 292, 293, 296, 309, 310, 314, 315, 316, 320, 321, 323, 326(1), 326(2), 328, 329(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2095(2)/1999 11 17/ / )

  435. KOMITETO IŠVADA Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2075/1999 11 17/ / )

  436. KOMITETO IŠVADA Gyventojų indėlių draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2074/1999 11 17/ / )

  437. KOMITETO IŠVADA Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2073/1999 11 17/ / )

  438. KOMITETO IŠVADA Centrinės kredito unijos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2072/1999 11 17/ / )

  439. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(400)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(400)/1999 11 16/Įsigalioja nuo 1999 11 16/ )

  440. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.36(399)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/36(399)/1999 11 16/Įsigalioja nuo 1999 11 16/ )

  441. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso 360, 361, 362 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 363, 364 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1093/1999 11 16/ / )

  442. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 111(1), 223, 235, 373, 379, 385, 386, 387, 390, 391, 394, 395, 396, 398, 400, 402, 402(1), 408, 410, 411, 412, 416, 419, 421, 422, 428, 431, 434, 436, 444, straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 423(2), 436(1) straipsniais įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1089/1999 11 16/ / )

  443. Trisdešimt septintasis (400) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/37(400)/1999 11 16/ /Stenogramos'1999 Nr.214)

  444. Trisdešimt šeštasis (399) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/36(399)/1999 11 16/ /Stenogramos'1999 Nr.214)

  445. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 11 15/ / )

  446. KOMITETO IŠVADA Advokatūros įstatymo 44 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1989(3)/1999 11 15/ / )

  447. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 11 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 11 11/ / )

  448. Seimo vakarinio plenarinio posėdžIo PROTOKOLAS Nr.35(398)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/35(398)/1999 11 11/Įsigalioja nuo 1999 11 11/ )

  449. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.34(397)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/34(397)/1999 11 11/Įsigalioja nuo 1999 11 11/ )

  450. Trisdešimt penktasis (398) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/35(398)/1999 11 11/ /Stenogramos'1999 Nr.213)

  451. Trisdešimt ketvirtasis (397) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/34(397)/1999 11 11/ /Stenogramos'1999 Nr.213)

  452. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 30(1) straipsniu bei 298 straipsnio 1 dalies 4 punkto papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1634(3)/1999 11 10/ / )

  453. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.33(396)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/33(396)/1999 11 09/Įsigalioja nuo 1999 11 09/ )

  454. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.32(395)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/32(395)/1999 11 09/Įsigalioja nuo 1999 11 09/ )

  455. Trisdešimt trečiasis (396) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/33(396)/1999 11 09/ /Stenogramos'1999 Nr.212)

  456. Trisdešimt antrasis (395) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/32(395)/1999 11 09/ /Stenogramos'1999 Nr.212)

  457. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 11 08/ / )

  458. KOMITETO IŠVADA Sveikatos sistemos įstatymo 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2057/1999 11 08/ / )

  459. KOMITETO IŠVADA Kardomojo kalinimo įstatymo 5 straipsnio ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2011(2)/1999 11 08/ / )

  460. Informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Informacija/ /1999 11 06/Įsigalioja nuo 1999 11 06/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.44)

  461. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 4 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 11 04/ / )

  462. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 4 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 11 04/ / )

  463. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.30(393)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/30(393)/1999 11 04/Įsigalioja nuo 1999 11 04/ )

  464. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(392)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(392)/1999 11 04/Įsigalioja nuo 1999 11 04/ )

  465. Trisdešimtasis (393) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/30(393)/1999 11 04/ /Stenogramos'1999 Nr.210)

  466. Dvidešimt devintasis (392) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/29(392)/1999 11 04/ /Stenogramos'1999 Nr.210)

  467. Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(391)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(391)/1999 11 03/Įsigalioja nuo 1999 11 03/ )

  468. Dvidešimt aštuntasis (391) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/28(391)/1999 11 03/ /Stenogramos'1999 Nr.209)

  469. Seimo rytinio neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(388)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25(388)/1999 10 28/Įsigalioja nuo 1999 10 28/ )

  470. KOMITETO IŠVADA Seimo Statuto "Dėl Seimo statuto 80 straipsnio papildymo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2045(2)/1999 10 28/ / )

  471. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2044(2)/1999 10 28/ / )

  472. Dvidešimt penktasis (388) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/25(388)/1999 10 28/ /Stenogramos'1999 Nr.207)

  473. KOMITETO IŠVADA Advokatūros įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2029(SP)/1999 10 27/ / )

  474. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso papildymo 494(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2014/1999 10 26/ / )

  475. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (1999 10 25 - 1999 10 29)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 10 25/ / )

  476. KOMITETO IŠVADA Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1178(2)/1999 10 19/ / )

  477. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (1999 10 18 - 1999 10 22)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 10 18/ / )

  478. KOMITETO IŠVADA Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2049/1999 10 18/ / )

  479. KOMITETO IŠVADA Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1302(4)/1999 10 18/ / )

  480. Informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Informacija/ /1999 10 16/Įsigalioja nuo 1999 10 16/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.41)

  481. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado rengimo ir leidimo" pakeitimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2010(2)/1999 10 15/ / )

  482. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. spalio 14 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 10 14/ / )

  483. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. spalio 14 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 10 14/ / )

  484. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(385)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(385)/1999 10 14/Įsigalioja nuo 1999 10 14/ )

  485. Seimo rytinio plenarinio posėžio PROTOKOLAS Nr.21(384)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/21(384)/1999 10 14/Įsigalioja nuo 1999 10 14/ )

  486. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 25, 35, 317 ir 318 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir papildymo 317(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1896/1999 10 14/ / )

  487. Dvidešimt antrasis (385) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/22(385)/1999 10 14/ /Stenogramos'1999 Nr.205)

  488. Dvidešimt pirmasis (384) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/21(384)/1999 10 14/ /Stenogramos'1999 Nr.205)

  489. KOMITETO IŠVADA Nekilnojamojo turto registro įstatymo 3, 8, 16, 35, 37, 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1888/1999 10 13/ / )

  490. KOMITETO IŠVADA Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1887/1999 10 13/ / )

  491. KOMITETO IŠVADA Mokesčių administravimo įstatymo 5, 17, 32, 33, 34, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo, 29(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1886(2)/1999 10 13/ / )

  492. KOMITETO IŠVADA Teismų įstatymo 68(1), 68(2), 68(4), 68(5) ir 68(6) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1885(2)/1999 10 13/ / )

  493. KOMITETO IŠVADA Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymo 5, 12 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1884/1999 10 13/ / )

  494. KOMITETO IŠVADA Hipotekos įstatymo 8, 39, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1883(2)/1999 10 13/ / )

  495. KOMITETO IŠVADA Muitinės kodekso 216 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1882(2)/1999 10 13/ / )

  496. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 25, 194(1) , 194(2) , 195 straipsnių pakeitimo ir papildymo 195(2) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1881(2)/1999 10 13/ / )

  497. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 146, 156, 162, 373, 391, 396, 408, 409, 410, 412, 414 straipsnių pakeitimo, kodekso papildymo 156(1) , 420(1) straipsniais ir 426 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1880(2)/1999 10 13/ / )

  498. KOMITETO IŠVADA Turto arešto aktų registro įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1879(2)/1999 10 13/ / )

  499. Baudžiamojo proceso kodekso 104(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Lyginamasis variantas/P-2071/1999 10 12/ / )

  500. Baudžiamojo proceso kodekso 104(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/P-2071/1999 10 12/ / )

  501. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(4), 224, 233, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1943(2SP)/1999 10 12/ / )

  502. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 10 11/ / )

  503. Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl bausmių politikos strateginių krypčių" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Rezoliucijos projektas/P-1893(2)/1999 10 11/Projektas atsiimtas nuo 2000 03 14/ )

  504. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1968(2)/1999 10 11/ / )

  505. KOMITETO IŠVADA Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 1, 5, 7, 16, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1757(5)/1999 10 11/ / )

  506. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. spalio 7 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 10 07/ / )

  507. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17(380)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17(380)/1999 10 07/Įsigalioja nuo 1999 10 07/ )

  508. Septynioliktasis (380) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/17(380)/1999 10 07/ /Stenogramos'1999 Nr.203)

  509. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.15(378)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/15(378)/1999 10 05/Įsigalioja nuo 1999 10 05/ )

  510. Šešioliktasis (379) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/16(379)/1999 10 05/ /Stenogramos'1999 Nr.202)

  511. Penkioliktasis (378) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/15(378)/1999 10 05/ /Stenogramos'1999 Nr.202)

  512. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 10 04/ / )

  513. KOMITETO IŠVADA Viešojo pirkimo įstatymo 14 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1985/1999 10 04/ / )

  514. Civilinio proceso kodekso 31, 111(1) straipsnių pakeitimo, kodekso papildymo 111(2) straipsniu ir 104 straipsnio 7 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1971(2)/1999 10 01/ / )

  515. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-1924(3SP), P-2030
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1924(3)/1999 10 01/ / )

  516. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PRPTOKOLAS Nr.13(376)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13(376)/1999 09 30/Įsigalioja nuo 1999 09 30/ )

  517. KOMITETO IŠVADA Savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų žemės sklypų įsigijimo ir perleidimo ypatumų įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1977/1999 09 30/ / )

  518. KOMITETO IŠVADA Seimo Statuto "Dėl Seimo Statuto 15 straipsnio pakeitimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1899(2)/1999 09 30/ / )

  519. Tryliktasis (376) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/13(376)/1999 09 30/ /Stenogramos'1999 Nr.201)

  520. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 298(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1634(2)/1999 09 29/ / )

  521. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 09 27/ / )

  522. Seimo neeilinio rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(372)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(372)/1999 09 23/Įsigalioja nuo 1999 09 23/ )

  523. PASIŪLYMAI 1999 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-1969/1999 09 23/ / )

  524. Devintasis (372) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(372)/1999 09 23/ /Stenogramos'1999 Nr.199)

  525. Dešimtasis (373) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(373)/1999 09 23/ /Stenogramos'1999 Nr.199)

  526. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl V.Pavilonio skyrimo Lietuvos Konstitucinio teismo pirmininku" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-2001/1999 09 22/ / )

  527. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl J.Liaučiaus skyrimo Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriumi" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1995/1999 09 22/ / )

  528. Seimo neeilinio vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(371)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(371)/1999 09 21/Įsigalioja nuo 1999 09 21/ )

  529. Seimo neeilinio rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(370)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(370)/1999 09 21/Įsigalioja nuo 1999 09 21/ )

  530. Aštuntasis (371) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8(371)/1999 09 21/ /Stenogramos'1999 Nr.198)

  531. Septintasis (370) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(370)/1999 09 21/ /Stenogramos'1999 Nr.198)

  532. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso 99 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1937/1999 09 20/ / )

  533. KOMITETO IŠVADA Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1178(2)/1999 09 20/ / )

  534. Seimo neeilinio vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(369)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(369)/1999 09 16/Įsigalioja nuo 1999 09 16/ )

  535. Seimo neeilinio rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(368)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(368)/1999 09 16/Įsigalioja nuo 1999 09 16/ )

  536. Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/VIII-1326/1999 09 16/Įsigalioja nuo 1999 09 16/Valstybės žinios'1999 Nr.81-2379)

  537. Šeštasis (369) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6(369)/1999 09 16/ /Stenogramos'1999 Nr.197)

  538. Penktasis (368) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5(368)/1999 09 16/ /Stenogramos'1999 Nr.197)

  539. Seimo VII (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/P-1978(2)/1999 09 15/ / )

  540. KOMITETO IŠVADA Prokuratūros įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1923/1999 09 15/ / )

  541. KOMITETO IŠVADA Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1922/1999 09 15/ / )

  542. Seimo neeilinio vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(367)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(367)/1999 09 14/Įsigalioja nuo 1999 09 14/ )

  543. Ketvirtasis (367) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4(367)/1999 09 14/ /Stenogramos'1999 Nr.196)

  544. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(365)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(365)/1999 09 10/Įsigalioja nuo 1999 09 10/ )

  545. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(364)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(364)/1999 09 10/Įsigalioja nuo 1999 09 10/ )

  546. Antrasis (365) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2(365)/1999 09 10/ /Stenogramos'1999 Nr.195)

  547. Pirmasis (364) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(364)/1999 09 10/ /Stenogramos'1999 Nr.195)

  548. KOMITETO IŠVADA Valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1856/1999 09 09/ / )

  549. KOMITETO IŠVADA Įmonių bankroto įstatymo 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 25, 27, 30, 31, 32, 38, 39, 41, 42 ir 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1876/1999 09 08/ / )

  550. KOMITETO IŠVADA Advokatūros įstatymo 7, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1749(2)/1999 09 08/ / )

  551. Seimo VII (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/P-1978/1999 09 07/ / )

  552. PASIŪLYMAI Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/P-1978/1999 09 07/ / )

  553. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.66(363)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/66(363)/1999 07 08/Įsigalioja nuo 1999 07 08/ )

  554. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 232(10) straipsniu įstatymo įsigaliojimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1941/1999 07 08/ / )

  555. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 245, 248, 255, 256, 260, 280, 283 ir 284 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1925(2)/1999 07 08/ / )

  556. Šešiasdešimt šeštasis (363) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/66(363)/1999 07 08/ / )

  557. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.64(361)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/64(361)/1999 07 07/Įsigalioja nuo 1999 07 07/ )

  558. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.63(360)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/63(360)/1999 07 07/Įsigalioja nuo 1999 07 07/ )

  559. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Valstybės kontrolės 1998 m. veiklos ataskaitos ir ūkinės bei finansinės veiklos patikrinimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1921(2)/1999 07 07/ / )

  560. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(17) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1852(2)/1999 07 07/ / )

  561. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 126 ir 417 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1675(2)/1999 07 07/ / )

  562. Šešiasdešimt ketvirtasis (361) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/64(361)/1999 07 07/ / )

  563. Šešiasdešimt trečiasis (360) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/63(360)/1999 07 07/ / )

  564. KOMITETO IŠVADA Peticijų įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1172(2)A(3)/1999 07 03/ / )

  565. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. liepos 1 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 07 01/ / )

  566. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. liepos 1 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 07 01/ / )

  567. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.62(359)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/62(359)/1999 07 01/Įsigalioja nuo 1999 07 01/ )

  568. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.61(358)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/61(358)/1999 07 01/Įsigalioja nuo 1999 07 01/ )

  569. KOMITETO IŠVADA Seimo rezoliucijos "Dėl baudžiamosios politikos liberalizavimo strateginių krypčių" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Žmogaus teisių komitetas)/Komiteto išvada/P-1893/1999 07 01/ / )

  570. Šešiasdešimt antrasis (359) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/62(359)/1999 07 01/ /Stenogramos'1999 Nr.192)

  571. Šešiasdešimt pirmasis (358) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/61(358)/1999 07 01/ /Stenogramos'1999 Nr.192)

  572. KOMITETO IŠVADA Įstatymų projektams Nr.P-1894, P-1932
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1894/1999 06 30/ / )

  573. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 8(1), 32, 35, 82, 82(1), 282, 284, 290, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo, papildymo 8(2) straipsniu ir 283 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1708(4)/1999 06 30/ / )

  574. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių savaitės (nuo 1999 06 28) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 06 28/ / )

  575. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. birželio 24 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 06 24/ / )

  576. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.57(354)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57(354)/1999 06 24/Įsigalioja nuo 1999 06 24/ )

  577. Penkiasdešimt aštuntasis (355) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/58(355)/1999 06 24/ /Stenogramos'1999 Nr.190)

  578. Penkiasdešimt septintasis (354) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/57(354)/1999 06 24/ /Stenogramos'1999 Nr.190)

  579. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl sovietinio okupacinio režimo ideologų ir veikėjų paminklų atstatymo ir eksponavimo Varėnos rajone" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1846/1999 06 23/ / )

  580. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. birželio 22 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 06 22/ / )

  581. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.56(353)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/56(353)/1999 06 22/Įsigalioja nuo 1999 06 22/ )

  582. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 270 straipsnio papildymo ir kodekso papildymo trisdešimt antruoju (2) skirsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1863/1999 06 22/ / )

  583. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(17) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1852/1999 06 22/ / )

  584. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1836/1999 06 22/ / )

  585. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso 483 ir 485 straipsnių papildymo bei pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1834/1999 06 22/ / )

  586. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1832/1999 06 22/ / )

  587. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 73(1) , 74 straipsniais ir 74(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1800(2)/1999 06 22/ / )

  588. KOMITETO IŠVADA Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1798(2)/1999 06 22/ / )

  589. Penkiasdešimt šeštasis (353) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/56(353)/1999 06 22/ /Stenogramos'1999 Nr.189)

  590. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių savaitės (nuo 1999 06 21) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 06 21/ / )

  591. KOMITETO IŠVADA Žemės įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1842/1999 06 18/ / )

  592. KOMITETO IŠVADA Mokesčių administravimo įstatymo 39 ir 50 straipsnių papildymo bei pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1835/1999 06 18/ / )

  593. KOMITETO IŠVADA Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1799(2)/1999 06 18/ / )

  594. KOMITETO IŠVADA Valstybės tarnybos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1536(2)/1999 06 18/ / )

  595. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(349)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(349)/1999 06 15/Įsigalioja nuo 1999 06 15/ )

  596. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(348)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(348)/1999 06 15/Įsigalioja nuo 1999 06 15/ )

  597. Penkiasdešimt antrasis (349) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/52(349)/1999 06 15/ /Stenogramos'1999 Nr.187)

  598. Penkiasdešimt pirmasis (348) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/51(348)/1999 06 15/ /Stenogramos'1999 Nr.187)

  599. Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl baudžiamosios politikos liberalizavimo strateginių krypčių" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Rezoliucijos projektas/P-1893/1999 06 11/ / )

  600. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(345)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(345)/1999 06 10/Įsigalioja nuo 1999 06 10/ )

  601. Keturiasdešimt aštuntasis (345) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/48(345)/1999 06 10/ /Stenogramos'1999 Nr.185)

  602. KOMITETO IŠVADA Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1859/1999 06 09/ / )

  603. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių savaitės (nuo 1999 06 07) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 06 08/ / )

  604. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. birželio 8 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 06 08/ / )

  605. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.46(343)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/46(343)/1999 06 08/Įsigalioja nuo 1999 06 08/ )

  606. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl apylinkių teismų teisėjų etatų skaičiaus" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1790/1999 06 08/ / )

  607. Keturiasdešimt šeštasis (343) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/46(343)/1999 06 08/ /Stenogramos'1999 Nr.184)

  608. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(340)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(340)/1999 06 02/Įsigalioja nuo 1999 06 02/ )

  609. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.42(339)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/42(339)/1999 06 02/Įsigalioja nuo 1999 06 02/ )

  610. Keturiasdešimt trečiasis (340) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/43(340)/1999 06 02/ /Stenogramos'1999 Nr.182)

  611. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(338)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(338)/1999 06 01/Įsigalioja nuo 1999 06 01/ )

  612. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1801(3)/1999 06 01/ / )

  613. KOMITETO IŠVADA Notariato įstatymo 3 ir 23 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1754(2)/1999 06 01/ / )

  614. KOMITETO IŠVADA Advokatūros įstatymo 7 ir 24 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1753(2)/1999 06 01/ / )

  615. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 106 ir 212 straipsnių papildymų įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1742(3)/1999 06 01/ / )

  616. Keturiasdešimt antrasis (339) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/42(339)/1999 06 01/ /Stenogramos'1999 Nr.181)

  617. Keturiasdešimt pirmasis (338) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/41(338)/1999 06 01/ /Stenogramos'1999 Nr.181)

  618. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1764(2)/1999 05 31/ / )

  619. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(337)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(337)/1999 05 27/Įsigalioja nuo 1999 05 27/ )

  620. Keturiasdešimtasis (337) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/40(337)/1999 05 27/ /Stenogramos'1999 Nr.180)

  621. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 310(1) ir 321(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1762(2)/1999 05 26/ / )

  622. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1761(2)/1999 05 26/ / )

  623. KOMITETO IŠVADA Užsienio valstybių slaptųjų tarnybų priedangos įmonių, įstaigų, organizacijų likvidavimo arba veiklos nutraukimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1677(4)/1999 05 26/ / )

  624. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gegužės 25 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 25/ / )

  625. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.38(335)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/38(335)/1999 05 25/Įsigalioja nuo 1999 05 25/ )

  626. Trisdešimt aštuntasis (335) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/38(335)/1999 05 25/ /Stenogramos'1999 Nr.179)

  627. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių savaitės (nuo 1999 05 25) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 24/ / )

  628. KOMITETO IŠVADA Seimo nutarimo "Dėl moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1777(2)/1999 05 21/ / )

  629. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gegužės 20 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 20/ / )

  630. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.36(333)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/36(333)/1999 05 20/Įsigalioja nuo 1999 05 20/ )

  631. KOMITETO IŠVADA Viešojo administravimo pagrindų ir procedūrų įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1760/1999 05 20/ / )

  632. Trisdešimt šeštasis (333) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/36(333)/1999 05 20/ /Stenogramos'1999 Nr.178)

  633. KOMITETO IŠVADA Seimo Statuto "Dėl Seimo Statuto 259 straipsnio pakeitimo" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1803(2)/1999 05 19/ / )

  634. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gegužės 18 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 18/ / )

  635. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.35(332)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/35(332)/1999 05 18/Įsigalioja nuo 1999 05 18/ )

  636. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.34(331)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/34(331)/1999 05 18/Įsigalioja nuo 1999 05 18/ )

  637. KOMITETO IŠVADA Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1752(2)/1999 05 18/ / )

  638. KOMITETO IŠVADA Ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų savanoriško atidavimo bei ginklų ir šaudmenų įteisinimo laikinajam įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1680/1999 05 18/ / )

  639. KOMITETO IŠVADA Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7, 9, 23, 31 ir 38 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1671/1999 05 18/ / )

  640. Trisdešimt penktasis (332) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/35(332)/1999 05 18/ /Stenogramos'1999 Nr.177)

  641. Trisdešimt ketvirtasis (331) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/34(331)/1999 05 18/ /Stenogramos'1999 Nr.177)

  642. KOMITETO IŠVADA Operatyvinės veiklos įstatymo 3, 5 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1745/1999 05 17/ / )

  643. KOMITETO IŠVADA Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo 2, 11, 13, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1744/1999 05 17/ / )

  644. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 232(10) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1726(2)/1999 05 17/ / )

  645. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gegužės 13 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 13/ / )

  646. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gegužės 13 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 13/ / )

  647. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.33(330)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/33(330)/1999 05 13/Įsigalioja nuo 1999 05 13/ )

  648. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.32(329)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/32(329)/1999 05 13/Įsigalioja nuo 1999 05 13/ )

  649. Trisdešimt trečiasis (330) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/33(330)/1999 05 13/ /Stenogramos'1999 Nr.176)

  650. Trisdešimt antrasis (329) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/32(329)/1999 05 13/ /Stenogramos'1999 Nr.176)

  651. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTKOLAS Nr.31(328)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(328)/1999 05 11/Įsigalioja nuo 1999 05 11/ )

  652. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 232(10) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1726/1999 05 11/ / )

  653. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 323(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1692/1999 05 11/ / )

  654. Trisdešimt pirmasis (328) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/31(328)/1999 05 11/ /Stenogramos'1999 Nr.175)

  655. Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių savaitės (nuo 1999 05 10) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 10/ / )

  656. Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2, 3, 8, 10, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto PRIEDAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Priedas/P-1684/1999 05 10/ / )

  657. KOMITETO IŠVADA Užsienio slaptųjų tarnybų priedangos įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos nutraukimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1677(2)/1999 05 07/ / )

  658. KOMITETO IŠVADA Valstybės tarnybos įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1536/1999 05 05/ / )

  659. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1437/1999 05 05/ / )

  660. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gegužės 4 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 04/ / )

  661. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(323)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(323)/1999 05 04/Įsigalioja nuo 1999 05 04/ )

  662. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-875(5)/1999 05 04/ / )

  663. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 32, 82(1) ir 282 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1708/1999 05 04/ / )

  664. KOMITETO IŠVADA Teismų įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projekttuo
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1707(3)/1999 05 04/ / )

  665. KOMITETO IŠVADA Pataisos darbų kodekso 50 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1616(3)/1999 05 04/ / )

  666. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1088/1999 05 04/ / )

  667. Dvidešimt šeštasis (323) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/26(323)/1999 05 04/ /Stenogramos'1999 Nr.173)

  668. Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (1999 05 03 - 1999 05 07)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 05 03/ / )

  669. KOMITETO IŠVADA Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 protokolo dėl mirties bausmės panaikinimo ratifikavimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1759/1999 05 03/ / )

  670. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 138 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1420(2)/1999 05 03/ / )

  671. Teismų įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projekto KOMITETO IŠVADOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvados projektas/P-1707(2)/1999 04 30/ / )

  672. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 323(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1692/1999 04 28/ / )

  673. KOMITETO IŠVADA Tarptautinių sutarčių įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1330(2)/1999 04 28/ / )

  674. KOMITETO IŠVADA Civilinio kodekso 483 straipsnio papildymo ir šio kodekso papildymo 501(1) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-993/1999 04 27/ / )

  675. KOMITETO IŠVADA Neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo, kai baudžiamųjų įstatymų numatyta pavojinga veika yra suluošinamas fizinis asmuo, kitaip sužalojama jo sveikata ar atimama gyvybė, laikinojo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-992/1999 04 27/ / )

  676. KOMITETO IŠVADA Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1071/1999 04 27/ / )

  677. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(321)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(321)/1999 04 22/Įsigalioja nuo 1999 04 22/ )

  678. Dvidešimt ketvirtasis (321) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/24(321)/1999 04 22/ /Stenogramos'1999 Nr.172)

  679. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(320)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(320)/1999 04 21/Įsigalioja nuo 1999 04 21/ )

  680. KOMITETO IŠVADA Ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų savanoriško atidavimo bei ginklų ir šaudmenų įteisinimo laikinasis įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1680/1999 04 21/ / )

  681. KOMITETO IŠVADA Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7, 9, 23, 31 ir 38 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1671/1999 04 21/ / )

  682. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo ir Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Apeliacinio teismo, Apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo" įsigaliojimo" pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1209/1999 04 21/ / )

  683. Dvidešimt trečiasis (320) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/23(320)/1999 04 21/ /Stenogramos'1999 Nr.171)

  684. Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.21(318)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/21(318)/1999 04 20/Įsigalioja nuo 1999 04 20/ )

  685. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.21(318)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/21(318)/1999 04 20/Įsigalioja nuo 1999 04 20/ )

  686. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 297 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1674(2)/1999 04 20/ / )

  687. Dvidešimt pirmasis (318) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/21(318)/1999 04 20/ /Stenogramos'1999 Nr.170)

  688. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 126 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1675/1999 04 19/ / )

  689. KOMITETO IŠVADA Civilinio proceso kodekso 31 ir 104 straipsnių papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1673(2)/1999 04 19/ / )

  690. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 251(1) straipsniu ir 287 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1634/1999 04 16/ / )

  691. KOMITETO IŠVADA Teismų įstatymo 59 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1627(2)/1999 04 16/ / )

  692. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.20(317)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/20(317)/1999 04 15/Įsigalioja nuo 1999 04 15/ )

  693. KOMITETO IŠVADA Užsienio slaptųjų tarnybų priedangos įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos nutraukimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1677/1999 04 15/ / )

  694. Dvidešimtasis (317) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/20(317)/1999 04 15/ /Stenogramos'1999 Nr.169)

  695. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 187(5) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1603(2)/1999 04 14/ / )

  696. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso papildymo 213(2) straipsniu įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1602(2)/1999 04 14/ / )

  697. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.18(315)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/18(315)/1999 04 13/Įsigalioja nuo 1999 04 13/ )

  698. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17(314)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17(314)/1999 04 13/Įsigalioja nuo 1999 04 13/ )

  699. Aštuonioliktasis (315) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/18(315)/1999 04 13/ /Stenogramos'1999 Nr.168)

  700. Septynioliktasis (314) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/17(314)/1999 04 13/ /Stenogramos'1999 Nr.168)

  701. Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių savaitės (nuo 1999 04 12) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 04 12/ / )

  702. KOMITETO IŠVADA Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1659(4SP)/1999 04 12/ / )

  703. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(20) straipsniu ir 246(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1653(2)/1999 04 12/ / )

  704. Tryliktasis (310) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/13(310)/1999 04 06/ /Stenogramos'1999 Nr.166)

  705. KOMITETO IŠVADA Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 1 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1650(2)/1999 04 01/ / )

  706. KOMITETO IŠVADA Administracinių bylų teisenos įstatymo 5, 6, 7, 8, 10, 30, 40, 44, 51, 56, 59, 60, 61 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1649(2)/1999 04 01/ / )

  707. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(306)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(306)/1999 03 25/Įsigalioja nuo 1999 03 25/ )

  708. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(307)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(307)/1999 03 25/Įsigalioja nuo 1999 03 25/ )

  709. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(307)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(307)/1999 03 25/Įsigalioja nuo 1999 03 25/ )

  710. Devintasis (306) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(306)/1999 03 25/ /Stenogramos'1999 Nr.164)

  711. Dešimtasis (307) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(307)/1999 03 25/ /Stenogramos'1999 Nr.164)

  712. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(18) straipsniu ir 246(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1653/1999 03 24/ / )

  713. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo proceso kodekso 126 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1614(2)/1999 03 24/ / )

  714. KOMITETO IŠVADA Baudžiamojo kodekso 117 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1553(3)/1999 03 24/ / )

  715. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(304)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(304)/1999 03 23/Įsigalioja nuo 1999 03 23/ )

  716. Aštuntasis (305) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8(305)/1999 03 23/ /Stenogramos'1999 Nr.163)

  717. Septintasis (304) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(304)/1999 03 23/ /Stenogramos'1999 Nr.163)

  718. Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių savaitės (nuo 99 03 22) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 03 22/ / )

  719. KOMITETO IŠVADA įstatymo "Dėl pabėgėlių Lietuvos Respubiikoje statuso" 4,7,11 straipsnių papildymo ir 6,8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-826(3)/1999 03 17/ / )

  720. KOMITETO IŠVADA Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(18) straipsniu ir 246(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1653/1999 03 17/ / )

  721. KOMITETO IŠVADA Peticijų įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1173(2)A/1999 03 17/ / )

  722. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. kovo 10 d. (trečiadienio) plenarinio posėdžio darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 03 10/ / )

  723. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(298)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(298)/1999 03 10/Įsigalioja nuo 1999 03 10/ )

  724. Pirmasis (298) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(298)/1999 03 10/ /Stenogramos'1999 Nr.159)

  725. KOMITETO IŠVADA Notariato įstatymo 26 straipsnio papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-1568/1999 03 09/ / )

  726. KOMITETO IŠVADA Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikųjų tyrimo komisijų" projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (Teisės ir teisėtvarkos komitetas)/Komiteto išvada/P-865A(6)/1999 02 23/ / )

  727. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.71(297)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/71(297)/1999 02 11/Įsigalioja nuo 1999 02 11/ )

  728. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.70(296)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/70(296)/1999 02 11/Įsigalioja nuo 1999 02 11/ )

  729. Septyniasdešimt pirmasis (297) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/71(297)/1999 02 11/ / )

  730. Septyniasdešimtasis (296) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/70(296)/1999 02 11/ / )

  731. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.65(291)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/65(291)/1999 02 02/Įsigalioja nuo 1999 02 02/ )

  732. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.64(290)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/64(290)/1999 02 02/Įsigalioja nuo 1999 02 02/ )

  733. Šešiasdešimt penktasis (291) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/65(291)/1999 02 02/ /Stenogramos'1999 Nr.155)

  734. Šešiasdešimt ketvirtasis (290) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/64(290)/1999 02 02/ /Stenogramos'1999 Nr.155)

  735. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.62(288)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/62(288)/1999 01 14/Įsigalioja nuo 1999 01 14/ )

  736. Šešiasdešimt antrasis (288) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/62(288)/1999 01 14/ /Stenogramos'1999 Nr.154)

  737. Lietuvos Respublikos Seimo savaitės (nuo 99 01 11) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1999 01 11/ / )

  738. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.57(283)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57(283)/1999 01 07/Įsigalioja nuo 1999 01 07/ )

  739. Penkiasdešimt septintasis (283) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/57(283)/1999 01 07/ /Stenogramos'1999 Nr.151)

  740. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.56(282)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/56(282)/1999 01 05/Įsigalioja nuo 1999 01 05/ )

  741. Penkiasdešimt šeštasis (282) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/56(282)/1999 01 05/ /Stenogramos'1999 Nr.150)

  742. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(280)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(280)/1998 12 29/Įsigalioja nuo 1998 12 29/ )

  743. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.53(279)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/53(279)/1998 12 29/Įsigalioja nuo 1998 12 29/ )

  744. Penkiasdešimt ketvirtasis (280) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/54(280)/1998 12 29/ /Stenogramos'1999 Nr.149)

  745. Penkiasdešimt trečiasis (279) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/53(279)/1998 12 29/ /Stenogramos'1999 Nr.149)

  746. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(278)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(278)/1998 12 22/Įsigalioja nuo 1998 12 22/ )

  747. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(277)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(277)/1998 12 22/Įsigalioja nuo 1998 12 22/ )

  748. Penkiasdešimt antrasis (278) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/52(278)/1998 12 22/ /Stenogramos'1999 Nr.148)

  749. Penkiasdešimt pirmasis (277) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/51(277)/1998 12 22/ /Stenogramos'1999 Nr.148)

  750. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.50(276)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/50(276)/1998 12 21/Įsigalioja nuo 1998 12 21/ )

  751. Penkiasdešimtasis (276) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/50(276)/1998 12 21/ /Stenogramos'1999 Nr.147)

  752. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(274)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(274)/1998 12 17/Įsigalioja nuo 1998 12 17/ )

  753. Keturiasdešimt aštuntasis (274) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/48(274)/1998 12 17/ /Stenogramos'1999 Nr.146)

  754. Lietuvos Respublikos Seimo neeilnio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.47(273)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/47(273)/1998 12 16/Įsigalioja nuo 1998 12 16/ )

  755. Keturiasdešimt septintasis (273) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/47(273)/1998 12 16/ /Stenogramos'1998 Nr.145)

  756. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.45(271)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/45(271)/1998 12 15/Įsigalioja nuo 1998 12 15/ )

  757. Keturiasdešimt šeštasis (272) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/46(272)/1998 12 15/ /Stenogramos'1998 Nr.144)

  758. Keturiasdešimt penktasis (271) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/45(271)/1998 12 15/ /Stenogramos'1998 Nr.144)

  759. Lietuvos Respublikos Seimo savaitės (nuo 98 12 14) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1998 12 14/ / )

  760. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(270)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(270)/1998 12 10/Įsigalioja nuo 1998 12 10/ )

  761. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(269)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(269)/1998 12 10/Įsigalioja nuo 1998 12 10/ )

  762. Keturiasdešimt ketvirtasis (270) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/44(270)/1998 12 10/ /Stenogramos'1998 Nr.143)

  763. Keturiasdešimt trečiasis (269) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/43(269)/1998 12 10/ /Stenogramos'1998 Nr.143)

  764. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai
   (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas/Nutarimas/ /1998 12 09/Įsigalioja nuo 1998 12 11/Valstybės žinios'1998 Nr.109-3004)

  765. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.42(268)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/42(268)/1998 12 08/Įsigalioja nuo 1998 12 08/ )

  766. Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/P-1166(4)/1998 12 08/ / )

  767. Keturiasdešimt antrasis (268) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/42(268)/1998 12 08/ /Stenogramos'1998 Nr.142)

  768. Lietuvos Respublikos Seimo savaitės (nuo 98 12 07) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1998 12 07/ / )

  769. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(266)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(266)/1998 12 03/Įsigalioja nuo 1998 12 03/ )

  770. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(265)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(265)/1998 12 03/Įsigalioja nuo 1998 12 03/ )

  771. Keturiasdešimtasis (266) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/40(266)/1998 12 03/ /Stenogramos'1998 Nr.141)

  772. Trisdešimt devintasis (265) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/39(265)/1998 12 03/ /Stenogramos'1998 Nr.141)

  773. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.38(264)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/38(264)/1998 12 01/Įsigalioja nuo 1998 12 01/ )

  774. Trisdešimt aštuntasis (264) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/38(264)/1998 12 01/ /Stenogramos'1998 Nr.140)

  775. Lietuvos Respublikos Seimo savaitės (nuo 98 11 23) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1998 11 23/ / )

  776. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(257)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(257)/1998 11 19/Įsigalioja nuo 1998 11 19/ )

  777. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(257)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(257)/1998 11 19/Įsigalioja nuo 1998 11 19/ )

  778. Trisdešimt antrasis (258) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/32(258)/1998 11 19/ /Stenogramos'1998 Nr.137)

  779. Trisdešimt pirmasis (257) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/31(257)/1998 11 19/ /Stenogramos'1998 Nr.137)

  780. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.30(256)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/30(256)/1998 11 17/Įsigalioja nuo 1998 11 17/ )

  781. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(255)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(255)/1998 11 17/Įsigalioja nuo 1998 11 17/ )

  782. Trisdešimtasis (256) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/30(256)/1998 11 17/ /Stenogramos'1998 Nr.136)

  783. Dvidešimt devintasis (255) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/29(255)/1998 11 17/ /Stenogramos'1998 Nr.136)

  784. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(251)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25(251)/1998 11 10/Įsigalioja nuo 1998 11 10/ )

  785. Dvidešimt penktasis (251) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/25(251)/1998 11 10/ /Stenogramos'1998 Nr.134)

  786. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(249)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(249)/1998 11 05/Įsigalioja nuo 1998 11 05/ )

  787. Dvidešimt trečiasis (249) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/23(249)/1998 11 05/ /Stenogramos'1998 Nr.133)

  788. Seimo rezoliucijos "Dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Vilniaus miesto 4-tos apylinkės teismo teisėją Eglę Milinienę" projekto PRIEDAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Priedas/P-1405(3)/1998 10 22/ / )

  789. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.20(246)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/20(246)/1998 10 20/Įsigalioja nuo 1998 10 20/ )

  790. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(245)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(245)/1998 10 20/Įsigalioja nuo 1998 10 20/ )

  791. Dvidešimtasis (246) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/20(246)/1998 10 20/ /Stenogramos'1998 Nr.131)

  792. Devynioliktasis (245) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/19(245)/1998 10 20/ /Stenogramos'1998 Nr.131)

  793. TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Dėl Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo įstatymo projekto
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Teisės departamento išvada/P-1166/1998 10 20/ / )

  794. Lietuvos Respublikos Seimo savaitės (nuo 98 10 19) darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1998 10 19/ / )

  795. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17(243)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17(243)/1998 10 15/Įsigalioja nuo 1998 10 15/ )

  796. Septynioliktasis (243) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/17(243)/1998 10 15/ /Stenogramos'1998 Nr.130)

  797. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.15(241)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/15(241)/1998 10 13/Įsigalioja nuo 1998 10 13/ )

  798. Penkioliktasis (241) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/15(241)/1998 10 13/ /Stenogramos'1998 Nr.129)

  799. Seimo nutarimo "Dėl Seimo seniūnų sueigos papildymo" projekto LYDRAŠTIS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Lydraštis/P-1399/1998 10 08/ / )

  800. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(238)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(238)/1998 10 06/Įsigalioja nuo 1998 10 06/ )

  801. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(237)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(237)/1998 10 06/Įsigalioja nuo 1998 10 06/ )

  802. Dvyliktasis (238) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/12(238)/1998 10 06/ /Stenogramos'1998 Nr.127)

  803. Vienuoliktasis (237) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11(237)/1998 10 06/ /Stenogramos'1998 Nr.127)

  804. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(236)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(236)/1998 09 29/Įsigalioja nuo 1998 09 29/ )

  805. Dešimtasis (236) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(236)/1998 09 29/ /Stenogramos'1998 Nr.126)

  806. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(234)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(234)/1998 09 24/Įsigalioja nuo 1998 09 24/ )

  807. Aštuntasis (234) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8(234)/1998 09 24/ /Stenogramos'1998 Nr.125)

  808. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(233)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(233)/1998 09 22/Įsigalioja nuo 1998 09 22/ )

  809. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(232)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(232)/1998 09 22/Įsigalioja nuo 1998 09 22/ )

  810. Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/VIII-862/1998 09 22/Įsigalioja nuo 1998 09 22/Valstybės žinios'1998 Nr.86-2394)

  811. Septintasis (233) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(233)/1998 09 22/ /Stenogramos'1998 Nr.124)

  812. Šeštasis (232) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6(232)/1998 09 22/ /Stenogramos'1998 Nr.124)

  813. Seimo V (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/P-1340(3)/1998 09 18/ / )

  814. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(230)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(230)/1998 09 17/Įsigalioja nuo 1998 09 17/ )

  815. Ketvirtasis (230) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4(230)/1998 09 17/ /Stenogramos'1998 Nr.123)

  816. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(229)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(229)/1998 09 15/Įsigalioja nuo 1998 09 15/ )

  817. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(228)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(228)/1998 09 15/Įsigalioja nuo 1998 09 15/ )

  818. Seimo V (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/P-1340(2)/1998 09 15/ / )

  819. Trečiasis (229) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3(229)/1998 09 15/ /Stenogramos'1998 Nr.122)

  820. Antrasis (228) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2(228)/1998 09 15/ /Stenogramos'1998 Nr.122)

  821. Seimo V (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/P-1340/1998 09 07/ / )

  822. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(226)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(226)/1998 07 16/Įsigalioja nuo 1998 07 16/ )

  823. Antrasis (226) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2(226)/1998 07 16/ /Stenogramos'1998 Nr.120)

  824. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(225)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(225)/1998 07 15/Įsigalioja nuo 1998 07 15/ )

  825. Pirmasis (225) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(225)/1998 07 15/ /Stenogramos'1998 Nr.120)

  826. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.61(224)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/61(224)/1998 07 02/Įsigalioja nuo 1998 07 02/ )

  827. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.60(223)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/60(223)/1998 07 02/Įsigalioja nuo 1998 07 02/ )

  828. Šešiasdešimt pirmasis (224) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/61(224)/1998 07 02/ /Stenogramos'1998 Nr.119)

  829. Šešiasdešimtasis (223) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/60(223)/1998 07 02/ /Stenogramos'1998 Nr.119)

  830. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.59(222)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/59(222)/1998 07 01/Įsigalioja nuo 1998 07 01/ )

  831. Penkiasdešimt devintasis (222) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/59(222)/1998 07 01/ /Stenogramos'1998 Nr.118)

  832. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.57(220)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57(220)/1998 06 30/Įsigalioja nuo 1998 06 30/ )

  833. Penkiasdešimt septintasis (220) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/57(220)/1998 06 30/ /Stenogramos'1998 Nr.117)

  834. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.55(218)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/55(218)/1998 06 25/Įsigalioja nuo 1998 06 25/ )

  835. Penkiasdešimt penktasis (218) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/55(218)/1998 06 25/ /Stenogramos'1998 Nr.116)

  836. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(215)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(215)/1998 06 23/Įsigalioja nuo 1998 06 23/ )

  837. Penkiasdešimt antrasis (215) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/52(215)/1998 06 23/ /Stenogramos'1998 Nr.115)

  838. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.50(213)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/50(213)/1998 06 18/Įsigalioja nuo 1998 06 18/ )

  839. Penkiasdešimtasis (213) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/50(213)/1998 06 18/ /Stenogramos'1998 Nr.114)

  840. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(206)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(206)/1998 06 04/Įsigalioja nuo 1998 06 04/ )

  841. Keturiasdešimt trečiasis (206) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/43(206)/1998 06 04/ /Stenogramos'1998 Nr.110)

  842. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(203)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(203)/1998 06 02/Įsigalioja nuo 1998 06 02/ )

  843. Keturiasdešimt pirmasis (204) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/41(204)/1998 06 02/ /Stenogramos'1998 Nr.109)

  844. Keturiasdešimtasis (203) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/40(203)/1998 06 02/ /Stenogramos'1998 Nr.109)

  845. Trisdešimt antrasis (195) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/32(195)/1998 05 14/ /Stenogramos'1998 Nr.104)

  846. Informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Informacija/ /1998 05 06/Įsigalioja nuo 1998 05 06/Valstybės žinios'1998 Nr.42)

  847. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(192)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(192)/1998 05 05/Įsigalioja nuo 1998 05 05/ )

  848. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(191)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(191)/1998 05 05/Įsigalioja nuo 1998 05 05/ )

  849. Dvidešimt devintasis (192) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/29(192)/1998 05 05/ /Stenogramos'1998 Nr.102)

  850. Dvidešimt aštuntasis (191) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/28(191)/1998 05 05/ /Stenogramos'1998 Nr.102)

  851. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.27(190)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/27(190)/1998 04 28/Įsigalioja nuo 1998 04 28/ )

  852. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(189)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(189)/1998 04 28/Įsigalioja nuo 1998 04 28/ )

  853. Dvidešimt septintasis (190) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/27(190)/1998 04 28/ /Stenogramos'1998 Nr.101)

  854. Dvidešimt šeštasis (189) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/26(189)/1998 04 28/ /Stenogramos'1998 Nr.101)

  855. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(187)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(187)/1998 04 23/Įsigalioja nuo 1998 04 23/ )

  856. Dvidešimt ketvirtasis (187) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/24(187)/1998 04 23/ /Stenogramos'1998 Nr.100)

  857. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(186)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(186)/1998 04 21/Įsigalioja nuo 1998 04 21/ )

  858. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(185)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(185)/1998 04 21/Įsigalioja nuo 1998 04 21/ )

  859. Dvidešimt trečiasis (186) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/23(186)/1998 04 21/ /Stenogramos'1998 Nr.99)

  860. Dvidešimt antrasis (185) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/22(185)/1998 04 21/ /Stenogramos'1998 Nr.99)

  861. Vyriausybės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto PRIEDAS
   (Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija/Priedas/P-1095(7)/1998 04 17/ / )

  862. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(182)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(182)/1998 04 15/Įsigalioja nuo 1998 04 15/ )

  863. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.18(181)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/18(181)/1998 04 15/Įsigalioja nuo 1998 04 15/ )

  864. Devynioliktasis (182) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/19(182)/1998 04 15/ /Stenogramos'1998 Nr.97)

  865. Aštuonioliktasis (181) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/18(181)/1998 04 15/ /Stenogramos'1998 Nr.97)

  866. Keturioliktasis (177) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/14(177)/1998 04 07/ /Stenogramos'1998 Nr.95)

  867. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.13(176)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13(176)/1998 03 26/Įsigalioja nuo 1998 03 26/ )

  868. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(175)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(175)/1998 03 26/Įsigalioja nuo 1998 03 26/ )

  869. Tryliktasis (176) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/13(176)/1998 03 26/ /Stenogramos'1998 Nr.94)

  870. Dvyliktasis (175) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/12(175)/1998 03 26/ /Stenogramos'1998 Nr.94)

  871. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(173)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(173)/1998 03 24/Įsigalioja nuo 1998 03 24/ )

  872. Dešimtasis (173) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(173)/1998 03 24/ /Stenogramos'1998 Nr.93)

  873. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(171)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(171)/1998 03 19/Įsigalioja nuo 1998 03 19/ )

  874. Devintasis (172) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(172)/1998 03 19/ /Stenogramos'1998 Nr.92)

  875. Aštuntasis (171) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8(171)/1998 03 19/ /Stenogramos'1998 Nr.92)

  876. Septintasis (170) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(170)/1998 03 17/ /Stenogramos'1998 Nr.91)

  877. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(165)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(165)/1998 03 10/Įsigalioja nuo 1998 03 10/ )

  878. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(164)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(164)/1998 03 10/Įsigalioja nuo 1998 03 10/ )

  879. Antrasis (165) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2(165)/1998 03 10/ /Stenogramos'1998 Nr.88)

  880. Pirmasis (164) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(164)/1998 03 10/ /Stenogramos'1998 Nr.88)

  881. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(163)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(163)/1998 03 03/Įsigalioja nuo 1998 03 03/ )

  882. Dešimtasis (163) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(163)/1998 03 03/ /Stenogramos'1998 Nr.87)

  883. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(160)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(160)/1998 02 24/Įsigalioja nuo 1998 02 24/ )

  884. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(159)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(159)/1998 02 24/Įsigalioja nuo 1998 02 24/ )

  885. Septintasis (160) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(160)/1998 02 24/ /Stenogramos'1998 Nr.85)

  886. Šeštasis (159) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6(159)/1998 02 24/ /Stenogramos'1998 Nr.85)

  887. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr. 4(157)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(157)/1998 02 19/Įsigalioja nuo 1998 02 19/ )

  888. Ketvirtasis (157) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4(157)/1998 02 19/ /Stenogramos'1998 Nr.84)

  889. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(156)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(156)/1998 02 17/Įsigalioja nuo 1998 02 17/ )

  890. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(155)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(155)/1998 02 17/Įsigalioja nuo 1998 02 17/ )

  891. Trečiasis (156) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3(156)/1998 02 17/ /Stenogramos'1998 Nr.83)

  892. Antrasis (155) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2(155)/1998 02 17/ /Stenogramos'1998 Nr.83)

  893. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(152)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(152)/1998 02 03/Įsigalioja nuo 1998 02 03/ )

  894. Pirmasis (152) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(152)/1998 02 03/ /Stenogramos'1998 Nr.81)

  895. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(151)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(151)/1998 01 15/Įsigalioja nuo 1998 01 15/ )

  896. Penkiasdešimt pirmasis (151) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/51(151)/1998 01 15/ /Stenogramos'1998 Nr.80)

  897. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(148)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(148)/1998 01 08/Įsigalioja nuo 1998 01 08/ )

  898. Keturiasdešimt aštuntasis (148) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/48(148)/1998 01 08/ /Stenogramos'1998 Nr.78)

  899. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(144)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(144)/1997 12 09/Įsigalioja nuo 1997 12 09/ )

  900. Keturiasdešimt ketvirtasis (144) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/44(144)/1997 12 09/ /Stenogramos'1997 Nr.76)

  901. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(141)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(141)/1997 12 02/Įsigalioja nuo 1997 12 02/ )

  902. Keturiasdešimt pirmasis (141) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/41(141)/1997 12 02/ /Stenogramos'1997 Nr.75)

  903. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(140)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(140)/1997 11 25/Įsigalioja nuo 1997 11 25/ )

  904. Keturiasdešimtasis (140) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/40(140)/1997 11 25/ /Stenogramos'1997 Nr.74)

  905. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.38(138)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/38(138)/1997 11 20/Įsigalioja nuo 1997 11 20/ )

  906. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(137)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(137)/1997 11 20/Įsigalioja nuo 1997 11 20/ )

  907. Trisdešimt aštuntasis (138) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/38(138)/1997 11 20/ /Stenogramos'1997 Nr.73)

  908. Trisdešimt septintasis (137) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/37(137)/1997 11 20/ /Stenogramos'1997 Nr.73)

  909. Trisdešimt trečiasis (133) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/33(133)/1997 11 13/ /Stenogramos'1997 Nr.71)

  910. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.30(130)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/30(130)/1997 11 06/Įsigalioja nuo 1997 11 06/ )

  911. Trisdešimtasis (130) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/30(130)/1997 11 06/ /Stenogramos'1997 Nr.69)

  912. Dvidešimt aštuntasis (128) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/28(128)/1997 11 04/ /Stenogramos'1997 Nr.68)

  913. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(126)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(126)/1997 10 28/Įsigalioja nuo 1997 10 28/ )

  914. Dvidešimt šeštasis (126) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/26(126)/1997 10 28/ /Stenogramos'1997 Nr.67)

  915. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.21(121)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/21(121)/1997 10 16/Įsigalioja nuo 1997 10 16/ )

  916. Dvidešimt pirmasis (121) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/21(121)/1997 10 16/ /Stenogramos'1997 Nr.64)

  917. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17(117)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17(117)/1997 10 09/Įsigalioja nuo 1997 10 09/ )

  918. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(116)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(116)/1997 10 09/Įsigalioja nuo 1997 10 09/ )

  919. Septynioliktasis (117) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/17(117)/1997 10 09/ /Stenogramos'1997 Nr.62)

  920. Šešioliktasis (116) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/16(116)/1997 10 09/ /Stenogramos'1997 Nr.62)

  921. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.15(115)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/15(115)/1997 10 07/Įsigalioja nuo 1997 10 07/ )

  922. Penkioliktasis (115) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/15(115)/1997 10 07/ /Stenogramos'1997 Nr.61)

  923. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(111)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(111)/1997 09 25/Įsigalioja nuo 1997 09 25/ )

  924. Vienuoliktasis (111) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11(111)/1997 09 25/ /Stenogramos'1997 Nr.60)

  925. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(109)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(109)/1997 09 23/Įsigalioja nuo 1997 09 23/ )

  926. Lietuvos Resoublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(110)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(110)/1997 09 23/Įsigalioja nuo 1997 09 23/ )

  927. Devintasis (109) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(109)/1997 09 23/ /Stenogramos'1997 Nr.59)

  928. Dešimtasis (110) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(110)/1997 09 23/ /Stenogramos'1997 Nr.59)

  929. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(108)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(108)/1997 09 18/Įsigalioja nuo 1997 09 18/ )

  930. Aštuntasis (108) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8(108)/1997 09 18/ /Stenogramos'1997 Nr.58)

  931. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(104)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(104)/1997 09 11/Įsigalioja nuo 1997 09 11/ )

  932. Ketvirtasis (104) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4(104)/1997 09 11/ /Stenogramos'1997 Nr.56)

  933. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(100)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(100)/1997 08 19/Įsigalioja nuo 1997 08 19/ )

  934. Trečiasis (100) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3(100)/1997 08 19/ /Stenogramos'1997 Nr.54)

  935. Lietuvos Respublikos Seimo pirmojo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(98)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(98)/1997 08 18/Įsigalioja nuo 1997 08 18/ )

  936. Pirmasis (98) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(98)/1997 08 18/ /Stenogramos'1997 Nr.54)

  937. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.56(97)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/56(97)/1997 07 03/Įsigalioja nuo 1997 07 03/ )

  938. Penkiasdešimt šeštasis (97) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/56(97)/1997 07 03/ /Stenogramos'1997 Nr.53)

  939. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(95)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(95)/1997 07 02/Įsigalioja nuo 1997 07 02/ )

  940. Penkiasdešimt ketvirtasis (95) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/54(95)/1997 07 02/ /Stenogramos'1997 Nr.52)

  941. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(92)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(92)/1997 07 01/Įsigalioja nuo 1997 07 01/ )

  942. Penkiasdešimt pirmasis (92) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/51(92)/1997 07 01/ /Stenogramos'1997 Nr.50)

  943. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.49(90)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/49(90)/1997 06 26/Įsigalioja nuo 1997 06 26/ )

  944. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(89)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(89)/1997 06 26/Įsigalioja nuo 1997 06 26/ )

  945. Keturiasdešimt devintasis (90) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/49(90)/1997 06 26/ /Stenogramos'1997 Nr.48)

  946. Keturiasdešimt aštuntasis (89) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/48(89)/1997 06 26/ /Stenogramos'1997 Nr.48)

  947. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.47(88)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/47(88)/1997 06 24/Įsigalioja nuo 1997 06 24/ )

  948. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.46(87)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/46(87)/1997 06 24/Įsigalioja nuo 1997 06 24/ )

  949. Keturiasdešimt septintasis (88) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/47(88)/1997 06 24/ /Stenogramos'1997 Nr.47)

  950. Keturiasdešimt šeštasis (87) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/46(87)/1997 06 24/ /Stenogramos'1997 Nr.47)

  951. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(85)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(85)/1997 06 19/Įsigalioja nuo 1997 06 19/ )

  952. Keturiasdešimt ketvirtasis (85) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/44(85)/1997 06 19/ /Stenogramos'1997 Nr.46)

  953. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.42(83)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/42(83)/1997 06 17/Įsigalioja nuo 1997 06 17/ )

  954. Keturiasdešimt antrasis (83) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/42(83)/1997 06 17/ /Stenogramos'1997 Nr.45)

  955. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(82)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(82)/1997 06 12/Įsigalioja nuo 1997 06 12/ )

  956. Keturiasdešimt pirmasis (82) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/41(82)/1997 06 12/ /Stenogramos'1997 Nr.44)

  957. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(80)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(80)/1997 06 10/Įsigalioja nuo 1997 06 10/ )

  958. Trisdešimt devintasis (80) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/39(80)/1997 06 10/ /Stenogramos'1997 Nr.43)

  959. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(78)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(78)/1997 06 05/Įsigalioja nuo 1997 06 05/ )

  960. Trisdešimt septintasis (78) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/37(78)/1997 06 05/ /Stenogramos'1997 Nr.42)

  961. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROROKOLAS Nr.34(75)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/34(75)/1997 06 03/Įsigalioja nuo 1997 06 03/ )

  962. Trisdešimt ketvirtasis (75) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/34(75)/1997 06 03/ /Stenogramos'1997 Nr.41)

  963. PASIŪLYMAI Baudžiamojo kodekso 35, 315, 316 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas, R.Melnikienė)/Pasiūlymai/P-447/1997 05 30/ / )

  964. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(72)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(72)/1997 05 27/Įsigalioja nuo 1997 05 27/ )

  965. Trisdešimt pirmasis (72) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/31(72)/1997 05 27/ /Stenogramos'1997 Nr.39)

  966. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(69)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(69)/1997 05 22/Įsigalioja nuo 1997 05 22/ )

  967. Seimo NUTARIMO "Dėl tyrimo komisijos sudarymo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-467(3)/1997 05 22/Projektas priimtas nuo 1997 05 22/ )

  968. Dvidešimt aštuntasis (69) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/28(69)/1997 05 22/ /Stenogramos'1997 Nr.38)

  969. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(67)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(67)/1997 05 20/Įsigalioja nuo 1997 05 20/ )

  970. Dvidešimt šeštasis (67) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/26(67)/1997 05 20/ /Stenogramos'1997 Nr.37)

  971. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(66)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25(66)/1997 05 08/Įsigalioja nuo 1997 05 08/ )

  972. Dvidešimt penktasis (66) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/25(66)/1997 05 08/ /Stenogramos'1997 Nr.36)

  973. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(64)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(64)/1997 05 06/Įsigalioja nuo 1997 05 06/ )

  974. Dvidešimt trečiasis (64) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/23(64)/1997 05 06/ /Stenogramos'1997 Nr.35)

  975. Konstitucijos 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Aiškinamasis raštas/P-367(2)/1997 04 30/ / )

  976. Konstitucijos 78 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/P-367(2)/1997 04 30/Projektas atmestas nuo 1997 05 22/ )

  977. JURIDINIO SKYRIAUS IŠVADA Dėl Konstitucijos 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Teisės departamento išvada/P-367(2)/1997 04 28/ / )

  978. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17(58)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17(58)/1997 04 24/Įsigalioja nuo 1997 04 24/ )

  979. Septynioliktasis (58) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/17(58)/1997 04 24/ /Stenogramos'1997 Nr.32)

  980. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.14(55)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/14(55)/1997 04 22/Įsigalioja nuo 1997 04 22/ )

  981. Keturioliktasis (55) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/14(55)/1997 04 22/ /Stenogramos'1997 Nr.31)

  982. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.13(54)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13(54)/1997 04 10/Įsigalioja nuo 1997 04 10/ )

  983. Tryliktasis (54) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/13(54)/1997 04 10/ /Stenogramos'1997 Nr.30)

  984. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(53)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(53)/1997 04 08/Įsigalioja nuo 1997 04 08/ )

  985. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(52)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(52)/1997 04 08/Įsigalioja nuo 1997 04 08/ )

  986. Dvyliktasis (53) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/12(53)/1997 04 08/ /Stenogramos'1997 Nr.29)

  987. Vienuoliktasis (52) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11(52)/1997 04 08/ /Stenogramos'1997 Nr.29)

  988. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(50)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(50)/1997 04 03/Įsigalioja nuo 1997 04 03/ )

  989. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(51)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(51)/1997 04 03/Įsigalioja nuo 1997 04 03/ )

  990. Konstitucijos 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Aiškinamasis raštas/P-367/1997 04 03/ / )

  991. Devintasis (50) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(50)/1997 04 03/ /Stenogramos'1997 Nr.28)

  992. Dešimtasis (51) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(51)/1997 04 03/ /Stenogramos'1997 Nr.28)

  993. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(49)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(49)/1997 03 27/Įsigalioja nuo 1997 03 27/ )

  994. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(48)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(48)/1997 03 27/Įsigalioja nuo 1997 03 27/ )

  995. Aštuntasis (49) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8(49)/1997 03 27/ /Stenogramos'1997 Nr.27)

  996. Septintasis (48) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(48)/1997 03 27/ /Stenogramos'1997 Nr.27)

  997. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinis posėdis Nr.1(42)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(42)/1997 03 10/Įsigalioja nuo 1997 03 10/ )

  998. Pirmasis (42) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(42)/1997 03 10/ /Stenogramos'1997 Nr.23)

  999. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(40)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(40)/1997 02 25/Įsigalioja nuo 1997 02 25/ )

  1000. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(41)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(41)/1997 02 25/Įsigalioja nuo 1997 02 25/ )

  1001. Devintasis (40) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(40)/1997 02 25/ /Stenogramos'1997 Nr.22)

  1002. Dešimtasis (41) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10(41)/1997 02 25/ /Stenogramos'1997 Nr.22)

  1003. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(38)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(38)/1997 02 20/Įsigalioja nuo 1997 02 20/ )

  1004. ATSKIROJI NUOMONĖ Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Atskiroji nuomonė/P-133(4)/1997 02 20/ / )

  1005. Septintasis (38) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(38)/1997 02 20/ /Stenogramos'1997 Nr.21)

  1006. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(36)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(36)/1997 02 18/Įsigalioja nuo 1997 02 18/ )

  1007. Penktasis (36) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5(36)/1997 02 18/ /Stenogramos'1997 Nr.20)

  1008. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(35)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(35)/1997 02 13/Įsigalioja nuo 1997 02 13/ )

  1009. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(34)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(34)/1997 02 13/Įsigalioja nuo 1997 02 13/ )

  1010. Ketvirtasis (35) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4(35)/1997 02 13/ /Stenogramos'1997 Nr.19)

  1011. Trečiasis (34) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3(34)/1997 02 13/ /Stenogramos'1997 Nr.19)

  1012. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(32)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(32)/1997 02 11/Įsigalioja nuo 1997 02 11/ )

  1013. Antrasis (33) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2(33)/1997 02 11/ /Stenogramos'1997 Nr.18)

  1014. Pirmasis (32) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(32)/1997 02 11/ /Stenogramos'1997 Nr.18)

  1015. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(31)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(31)/1997 01 23/Įsigalioja nuo 1997 01 23/ )

  1016. Vienuoliktasis (31) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11(31)/1997 01 23/ /Stenogramos'1997 Nr.17)

  1017. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(27)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(27)/1997 01 16/Įsigalioja nuo 1997 01 16/ )

  1018. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(26)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(26)/1997 01 16/Įsigalioja nuo 1997 01 16/ )

  1019. Septintasis (27) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(27)/1997 01 16/ /Stenogramos'1997 Nr.15)

  1020. Šeštasis (26) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6(26)/1997 01 16/ /Stenogramos'1997 Nr.15)

  1021. Penktasis (25) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5(25)/1997 01 14/ /Stenogramos'1997 Nr.14)

  1022. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(22)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(22)/1997 01 09/Įsigalioja nuo 1997 01 09/ )

  1023. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(21)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(21)/1997 01 09/Įsigalioja nuo 1997 01 09/ )

  1024. Antrasis (22) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2(22)/1997 01 09/ /Stenogramos'1997 Nr.12)

  1025. Pirmasis (21) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(21)/1997 01 09/ /Stenogramos'1997 Nr.12)

  1026. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio protokolas Nr.19
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19/1996 12 23/Įsigalioja nuo 1996 12 23/ )

  1027. Dvidešimtasis (20) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/20(20)/1996 12 23/ /Stenogramos'1996 Nr.11)

  1028. Devynioliktasis (19) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/19(19)/1996 12 23/ /Stenogramos'1996 Nr.11)

  1029. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16/1996 12 17/Įsigalioja nuo 1996 12 17/ )

  1030. Šešioliktasis (16) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/16(16)/1996 12 17/ /Stenogramos'1996 Nr.9)

  1031. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.15
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/15/1996 12 12/Įsigalioja nuo 1996 12 12/ )

  1032. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.13
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13/1996 12 12/Įsigalioja nuo 1996 12 12/ )

  1033. Penkioliktasis (15) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/15(15)/1996 12 12/ /Stenogramos'1996 Nr.8)

  1034. Tryliktasis (13) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/13(13)/1996 12 12/ /Stenogramos'1996 Nr.8)

  1035. Dvyliktasis (12) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/12(12)/1996 12 10/ /Stenogramos'1996 Nr.7)

  1036. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9/1996 12 05/Įsigalioja nuo 1996 12 05/ )

  1037. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8/1996 12 05/Įsigalioja nuo 1996 12 05/ )

  1038. Devintasis (9) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9(9)/1996 12 05/ /Stenogramos'1996 Nr.6)

  1039. Aštuntasis (8) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8(8)/1996 12 05/ /Stenogramos'1996 Nr.6)

  1040. Seimo nutarimo projekto Nr.P-76 PRIEDAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Priedas/P-76/1996 12 04/ / )

  1041. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-27(5)/1996 12 03/Projektas priimtas nuo 1996 12 03/ )

  1042. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-27(4)/1996 12 03/ / )

  1043. Septintasis (7) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7(7)/1996 12 03/ /Stenogramos'1996 Nr.5)

  1044. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-27(3)/1996 12 02/ / )

  1045. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6/1996 11 28/Įsigalioja nuo 1996 11 28/ )

  1046. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5/1996 11 28/Įsigalioja nuo 1996 11 28/ )

  1047. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-27(2)/1996 11 28/ / )

  1048. Šeštasis (6) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6(6)/1996 11 28/ /Stenogramos'1996 Nr.4)

  1049. Penktasis (5) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5(5)/1996 11 28/ /Stenogramos'1996 Nr.4)

  1050. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4/1996 11 27/Įsigalioja nuo 1996 11 27/ )

  1051. Ketvirtasis (4) neeilinis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4(4)/1996 11 27/ /Stenogramos'1996 Nr.3)

  1052. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3/1996 11 26/Įsigalioja nuo 1996 11 26/ )

  1053. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Seniūnų sueigos sudarymo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-9(3)/1996 11 26/Projektas priimtas nuo 1996 11 26/ )

  1054. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Seniūnų sueigos sudarymo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-9(2)/1996 11 26/ / )

  1055. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos sudėties" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-6(3)/1996 11 26/Projektas priimtas nuo 1996 11 26/ )

  1056. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-27/1996 11 26/ / )

  1057. Seimo nutarimo projekto Nr.P-14 PRIEDAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Priedas/P-14/1996 11 26/ / )

  1058. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/P-11(2)/1996 11 26/ / )

  1059. Trečiasis (3) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3(3)/1996 11 26/ /Stenogramos'1996 Nr.2)

  1060. Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(1)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(1)/1996 11 25/Įsigalioja nuo 1996 11 25/ )

  1061. Pirmasis (1) iškilmingas posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/1(1)/1996 11 25/ /Stenogramos'1996 Nr.1)

  1062. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(633)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2596330/1996 11 19/Įsigalioja nuo 1996 11 19/ )

  1063. Dvidešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/25/1996 11 19/ /Stenogramos'1996 Nr.352)

  1064. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.20(628)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/20(628)/1996 11 05/Įsigalioja nuo 1996 11 05/ )

  1065. Dvidešimtasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/20/1996 11 05/ /Stenogramos'1996 Nr.349)

  1066. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(627)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(627)/1996 10 23/Įsigalioja nuo 1996 10 23/ )

  1067. Devynioliktasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/19/1996 10 23/ /Stenogramos'1996 Nr.348)

  1068. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.13(621)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13(621)/1996 10 03/Įsigalioja nuo 1996 10 03/ )

  1069. Tryliktasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/13/1996 10 03/ /Stenogramos'1996 Nr.344)

  1070. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(620)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(620)/1996 09 25/Įsigalioja nuo 1996 09 25/ )

  1071. Dvyliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/12/1996 09 25/ /Stenogramos'1996 Nr.343)

  1072. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(619)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(619)/1996 09 24/Įsigalioja nuo 1996 09 24/ )

  1073. Vienuoliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11/1996 09 24/ /Stenogramos'1996 Nr.342)

  1074. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro ĮSTATYMO PROJEKTAS
   ( /Įstatymo projektas/1702(4)/1996 09 20/ / )

  1075. Šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6/1996 09 17/ /Stenogramos'1996 Nr.339)

  1076. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(611)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(611)/1996 09 12/Įsigalioja nuo 1996 09 12/ )

  1077. Trečiasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3/1996 09 12/ /Stenogramos'1996 Nr.338)

  1078. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(610)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(610)/1996 09 10/Įsigalioja nuo 1996 09 10/ )

  1079. Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/2505(5)/1996 09 10/ / )

  1080. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/I-1511/1996 09 10/Įsigalioja nuo 1996 09 10/Valstybės žinios'1996 Nr.88-2080)

  1081. Antrasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2/1996 09 10/ /Stenogramos'1996 Nr.337)

  1082. Lietuvos Respublikos Seimo ix (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/2505(4)/1996 09 09/ / )

  1083. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(608)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(608)/1996 08 22/Įsigalioja nuo 1996 08 22/ )

  1084. Neeilinės sesijos vakarinio plenarinio posėdžio Nr.10(608)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(608)/1996 08 22/Įsigalioja nuo 1996 08 22/ )

  1085. Dešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10/1996 08 22/ /Stenogramos'1996 Nr.336)

  1086. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(606)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(606)/1996 08 21/Įsigalioja nuo 1996 08 21/ )

  1087. Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/2505(3)/1996 08 21/ / )

  1088. Aštuntasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8/1996 08 21/ /Stenogramos'1996 Nr.335)

  1089. Septintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/7/1996 08 20/ /Stenogramos'1996 Nr.334)

  1090. Šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6/1996 08 20/ /Stenogramos'1996 Nr.334)

  1091. Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/2505(2)/1996 08 19/ / )

  1092. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(603)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(603)/1996 08 15/Įsigalioja nuo 1996 08 15/ )

  1093. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(602)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(602)/1996 08 15/Įsigalioja nuo 1996 08 15/ )

  1094. Penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5/1996 08 15/ /Stenogramos'1996 Nr.333)

  1095. Ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4/1996 08 15/ /Stenogramos'1996 Nr.333)

  1096. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(601)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(601)/1996 08 13/Įsigalioja nuo 1996 08 13/ )

  1097. Trečiasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3/1996 08 13/ /Stenogramos'1996 Nr.332)

  1098. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.72(598)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/72(598)/1996 07 11/Įsigalioja nuo 1996 07 11/ )

  1099. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.71(597)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/71(597)/1996 07 11/Įsigalioja nuo 1996 07 11/ )

  1100. Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų PROGRAMOS PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Programos projektas/2505/1996 07 11/ / )

  1101. Septyniasdešimt antrasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/72/1996 07 11/ /Stenogramos'1996 Nr.330)

  1102. Septyniasdešimt pirmasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/71/1996 07 11/ /Stenogramos'1996 Nr.330)

  1103. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.70(596)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/70(596)/1996 07 10/Įsigalioja nuo 1996 07 10/ )

  1104. Septyniasdešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/70/1996 07 10/ /Stenogramos'1996 Nr.329)

  1105. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.68(594)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/68(594)/1996 07 09/Įsigalioja nuo 1996 07 09/ )

  1106. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo įsigaliojimo" 3 dalies 5 punkto pakeitimo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/2493(2)/1996 07 09/ / )

  1107. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio pakeitimo ir papildymo 224(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/1579(6)/1996 07 09/ / )

  1108. Šešiasdešimt aštuntasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/68/1996 07 09/ /Stenogramos'1996 Nr.328)

  1109. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo įsigaliojimo" 3 dalies 5 punkto pakeitimo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/2493/1996 07 08/ / )

  1110. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio pakeitimo ir papildymo 224(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/1579(5)/1996 07 08/ / )

  1111. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.66(592)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/66(592)/1996 07 04/Įsigalioja nuo 1996 07 04/ )

  1112. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.65(591)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/65(591)/1996 07 04/Įsigalioja nuo 1996 07 04/ )

  1113. Šešiasdešimt šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/66/1996 07 04/ /Stenogramos'1996 Nr.327)

  1114. Šešiasdešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/65/1996 07 04/ /Stenogramos'1996 Nr.327)

  1115. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.62(588)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/62(588)/1996 07 02/Įsigalioja nuo 1996 07 02/ )

  1116. Šešiasdešimt antrasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/62/1996 07 02/ /Stenogramos'1996 Nr.325)

  1117. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Aiškinamasis raštas/2466/1996 07 01/ / )

  1118. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/2466/1996 07 01/ / )

  1119. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio pakeitimo ir papildymo 2242 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/1579(4)/1996 07 01/ / )

  1120. PASIŪLYMAI Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 59 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
   (Lietuvos Respublikos Seimas (E.Bičkauskas)/Pasiūlymai/1510(5)/1996 06 28/ / )

  1121. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.59(585)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/59(585)/1996 06 27/Įsigalioja nuo 1996 06 27/ )

  1122. Šešiasdešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/60/1996 06 27/ /Stenogramos'1996 Nr.324)

  1123. Penkiasdešimt devintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/59/1996 06 27/ /Stenogramos'1996 Nr.324)

  1124. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.58(584)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/58(584)/1996 06 26/Įsigalioja nuo 1996 06 26/ )

  1125. Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/1937(2)/1996 06 26/ / )

  1126. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/1936(2)/1996 06 26/ / )

  1127. Įstatymų projektų Nr.1702(3),2454,1936(2),1937(2),1650(3),1649(3),1716(3) AIŠKINAMASIS RAŠTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Aiškinamasis raštas/1702(3)/1996 06 26/ / )

  1128. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro ĮSTATYMO PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/1702(3)/1996 06 26/ / )

  1129. Penkiasdešimt aštuntasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/58/1996 06 26/ /Stenogramos'1996 Nr.323)

  1130. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(580)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(580)/1996 06 20/Įsigalioja nuo 1996 06 20/ )

  1131. Penkiasdešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/55/1996 06 20/ /Stenogramos'1996 Nr.321)

  1132. Penkiasdešimt ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/54/1996 06 20/ /Stenogramos'1996 Nr.321)

  1133. Penkiasdešimt trečiasis (neeilinis)posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/53/1996 06 19/ /Stenogramos'1996 Nr.320)

  1134. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(578)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(578)/1996 06 18/Įsigalioja nuo 1996 06 18/ )

  1135. Penkiasdešimt antrasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/52/1996 06 18/ /Stenogramos'1996 Nr.319)

  1136. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio neeilinio posėžio PROTOKOLAS Nr. 50 (576)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/50(576)/1996 06 13/Įsigalioja nuo 1996 06 13/ )

  1137. Penkiasdešimtasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/50/1996 06 13/ /Stenogramos'1996 Nr.318)

  1138. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(574)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(574)/1996 06 11/Įsigalioja nuo 1996 06 11/ )

  1139. Keturiasdešimt aštuntasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/48/1996 06 11/ /Stenogramos'1996 Nr.317)

  1140. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.46(572)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/46(572)/1996 06 06/Įsigalioja nuo 1996 06 06/ )

  1141. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.45(571)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/45(571)/1996 06 06/Įsigalioja nuo 1996 06 06/ )

  1142. Keturiasdešimt šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/46/1996 06 06/ /Stenogramos'1996 Nr.316)

  1143. Keturiasdešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/45/1996 06 06/ /Stenogramos'1996 Nr.316)

  1144. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(567)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(567)/1996 05 30/Įsigalioja nuo 1996 05 30/ )

  1145. Keturiasdešimt pirmasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/41/1996 05 30/ /Stenogramos'1996 Nr.314)

  1146. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(566)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(566)/1996 05 28/Įsigalioja nuo 1996 05 28/ )

  1147. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(565)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(565)/1996 05 28/Įsigalioja nuo 1996 05 28/ )

  1148. Keturiasdešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/40/1996 05 28/ /Stenogramos'1996 Nr.313)

  1149. Trisdešimt devintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/39/1996 05 28/ /Stenogramos'1996 Nr.313)

  1150. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.38(564)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/38(564)/1996 05 22/Įsigalioja nuo 1996 05 22/ )

  1151. Trisdešimt aštuntasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/38/1996 05 22/ /Stenogramos'1996 Nr.312)

  1152. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.35(561)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/35(561)/1996 05 16/Įsigalioja nuo 1996 05 16/ )

  1153. Trisdešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/35/1996 05 16/ /Stenogramos'1996 Nr.310)

  1154. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(554)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(554)/1996 05 07/Įsigalioja nuo 1996 05 07/ )

  1155. Dvidešimt aštuntasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/28/1996 05 07/ /Stenogramos'1996 Nr.307)

  1156. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(552)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(552)/1996 05 02/Įsigalioja nuo 1996 05 02/ )

  1157. Dvidešimt šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/26/1996 05 02/ /Stenogramos'1996 Nr.306)

  1158. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(551)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25(551)/1996 04 30/Įsigalioja nuo 1996 04 30/ )

  1159. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(550)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(550)/1996 04 30/Įsigalioja nuo 1996 04 30/ )

  1160. Dvidešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/25/1996 04 30/ /Stenogramos'1996 Nr.305)

  1161. Dvidešimt ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/24/1996 04 30/ /Stenogramos'1996 Nr.305)

  1162. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(549)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(549)/1996 04 24/Įsigalioja nuo 1996 04 24/ )

  1163. Dvidešimt trečiasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/23/1996 04 24/ /Stenogramos'1996 Nr.304)

  1164. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(548)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(548)/1996 04 23/Įsigalioja nuo 1996 04 23/ )

  1165. Dvidešimt antrasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/22/1996 04 23/ /Stenogramos'1996 Nr.303)

  1166. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.20(546)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/20(546)/1996 04 18/Įsigalioja nuo 1996 04 18/ )

  1167. Dvidešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/20/1996 04 18/ /Stenogramos'1996 Nr.302)

  1168. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(542)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(542)/1996 04 04/Įsigalioja nuo 1996 04 04/ )

  1169. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.15(541)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/15(541)/1996 04 04/Įsigalioja nuo 1996 04 04/ )

  1170. Šešioliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/16/1996 04 04/ /Stenogramos'1996 Nr.300)

  1171. Penkioliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/15/1996 04 04/ /Stenogramos'1996 Nr.300)

  1172. Lietuvos Respublikos Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje sudėties patikslinimo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/2253/1996 04 03/ / )

  1173. JURIDINIO SKYRIAUS IŠVADA Dėl LR Seimo rinkimų įstatymo 81 straipsnio 1 punkto papildymo įstatymo projekto
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Teisės departamento išvada/2225/1996 03 28/ / )

  1174. Vienuoliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11/1996 03 28/ /Stenogramos'1996 Nr.298)

  1175. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(535)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(535/1996 03 21/Įsigalioja nuo 1996 03 21/ )

  1176. Devintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/9/1996 03 21/ /Stenogramos'1996 Nr.297)

  1177. Dešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10/1996 03 21/ /Stenogramos'1996 Nr.297)

  1178. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl laikinosios tyrimo komisijos sudarymo" PROJEKTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/2141(5)/1996 03 18/ / )

  1179. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(532)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(532)/1996 03 14/Įsigalioja nuo 1996 03 14/ )

  1180. Šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6/1996 03 14/ /Stenogramos'1996 Nr.295)

  1181. Penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5/1996 03 14/ /Stenogramos'1996 Nr.295)

  1182. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(530)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(530)/1996 03 12/Įsigalioja nuo 1996 03 12/ )

  1183. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(529)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(529)/1996 03 12/Įsigalioja nuo 1996 03 12/ )

  1184. Ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4/1996 03 12/ /Stenogramos'1996 Nr.294)

  1185. Trečiasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/3/1996 03 12/ /Stenogramos'1996 Nr.294)

  1186. Aštuoniasdešimt ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/84/1996 03 06/ /Stenogramos'1996 Nr.291)

  1187. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.79(521)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/79(521)/1996 02 15/Įsigalioja nuo 1996 02 15/ )

  1188. Septyniasdešimt devintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/79/1996 02 15/ /Stenogramos'1996 Nr.288)

  1189. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.76(518)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/76(518)/1996 02 13/Įsigalioja nuo 1996 02 13/ )

  1190. Septyniasdešimt šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/76/1996 02 13/ /Stenogramos'1996 Nr.287)

  1191. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.73(515)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/73(515)/1996 02 06/Įsigalioja nuo 1996 02 06/ )

  1192. Septyniasdešimt trečiasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/73/1996 02 06/ /Stenogramos'1996 Nr.285)

  1193. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.70(512)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/70(512)/1996 02 01/Įsigalioja nuo 1996 02 01/ )

  1194. Septyniasdešimt pirmasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/71/1996 02 01/ /Stenogramos'1996 Nr.284)

  1195. Septyniasdešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/70/1996 02 01/ /Stenogramos'1996 Nr.284)

  1196. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.67(509)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/67(509)/1996 01 30/Įsigalioja nuo 1996 01 30/ )

  1197. Šešiasdešimt septintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/67/1996 01 30/ /Stenogramos'1996 Nr.282)

  1198. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.64(506)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/64(506)/1996 01 23/Įsigalioja nuo 1996 01 23/ )

  1199. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.63(505)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/63(505)/1996 01 23/Įsigalioja nuo 1996 01 23/ )

  1200. Šešiasdešimt ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/64/1996 01 23/ /Stenogramos'1996 Nr.280)

  1201. Šešiasdešimt trečiasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/63/1996 01 23/ /Stenogramos'1996 Nr.280)

  1202. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.60(502)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/60(502)/1996 01 18/Įsigalioja nuo 1996 01 18/ )

  1203. Šešiasdešimt pirmasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/61/1996 01 18/ /Stenogramos'1996 Nr.278)

  1204. Šešiasdešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/60/1996 01 18/ /Stenogramos'1996 Nr.278)

  1205. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.59(501)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/59(501)/1996 01 16/Įsigalioja nuo 1996 01 16/ )

  1206. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.58(500)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/58(500)/1996 01 16/Įsigalioja nuo 1996 01 16/ )

  1207. Penkiasdešimt devintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/59/1996 01 16/ /Stenogramos'1996 Nr.277)

  1208. Penkiasdešimt aštuntasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/58/1996 01 16/ /Stenogramos'1996 Nr.277)

  1209. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio, skirto Laisvės gynėjo dienai paminėti PROTOKOLAS Nr.57(499)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57(499)/1996 01 12/Įsigalioja nuo 1996 01 12/ )

  1210. Penkiasdešimt septintasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/57/1996 01 12/ /Stenogramos'1996 Nr.276)

  1211. Penkiasdešimt šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/56/1996 01 10/ /Stenogramos'1996 Nr.275)

  1212. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.55(497)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/55(497)/1996 01 09/Įsigalioja nuo 1996 01 09/ )

  1213. Penkiasdešimt penktasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/55/1996 01 09/ /Stenogramos'1996 Nr.274)

  1214. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(496)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(496)/1995 12 29/Įsigalioja nuo 1995 12 29/ )

  1215. Penkiasdešimt ketvirtasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/54/1995 12 29/ /Stenogramos'1995 Nr.273)

  1216. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.53(495)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/53(495)/1995 12 28/Įsigalioja nuo 1995 12 28/ )

  1217. Penkiasdešimt trečiasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/53/1995 12 28/ /Stenogramos'1995 Nr.272)

  1218. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(493)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(493)/1995 12 21/Įsigalioja nuo 1995 12 21/ )

  1219. Penkiasdešimt pirmasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/51/1995 12 21/ /Stenogramos'1995 Nr.271)

  1220. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.50(492)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/50(492)/1995 12 20/Įsigalioja nuo 1995 12 20/ )

  1221. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.49(491)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/49(491)/1995 12 20/Įsigalioja nuo 1995 12 20/ )

  1222. Penkiasdešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/50/1995 12 20/ /Stenogramos'1995 Nr.270)

  1223. Keturiasdešimt devintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/49/1995 12 20/ /Stenogramos'1995 Nr.270)

  1224. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(490)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(490)/1995 12 19/Įsigalioja nuo 1995 12 19/ )

  1225. Keturiasdešimt aštuntasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/48/1995 12 19/ /Stenogramos'1995 Nr.269)

  1226. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.45(487)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/45(487)/1995 12 14/Įsigalioja nuo 1995 12 14/ )

  1227. Keturiasdešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/45/1995 12 14/ /Stenogramos'1995 Nr.268)

  1228. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(485)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(485)/1995 12 12/Įsigalioja nuo 1995 12 12/ )

  1229. Keturiasdešimt trečiasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/43/1995 12 12/ /Stenogramos'1995 Nr.267)

  1230. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(481)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(481)/1995 12 05/Įsigalioja nuo 1995 12 05/ )

  1231. Trisdešimt devintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/39/1995 12 05/ /Stenogramos'1995 Nr.265)

  1232. Trisdešimt septintasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/37/1995 11 30/ /Stenogramos'1995 Nr.264)

  1233. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.36(478)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/36(478)/1995 11 28/Įsigalioja nuo 1995 11 28/ )

  1234. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.35(477)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/35(477)/1995 11 28/Įsigalioja nuo 1995 11 28/ )

  1235. Trisdešimt šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/36/1995 11 28/ /Stenogramos'1995 Nr.263)

  1236. Trisdešimt penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/35/1995 11 28/ /Stenogramos'1995 Nr.263)

  1237. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(473)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(473)/1995 11 21/Įsigalioja nuo 1995 11 21/ )

  1238. Trisdešimt pirmasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/31/1995 11 21/ /Stenogramos'1995 Nr.261)

  1239. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.30(472)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/30(472)/1995 11 20/Įsigalioja nuo 1995 11 20/ )

  1240. Trisdešimtasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/30/1995 11 20/ /Stenogramos'1995 Nr.260)

  1241. Dvidešimt aštuntasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/28/1995 11 14/ /Stenogramos'1995 Nr.259)

  1242. Dėl tebesitęsiančio Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimo
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimo projektas/1905/1995 11 13/ / )

  1243. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(468)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(468)/1995 11 09/Įsigalioja nuo 1995 11 09/ )

  1244. Dvidešimt šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/26/1995 11 09/ /Stenogramos'1995 Nr.258)

  1245. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(466)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(466)/1995 11 07/Įsigalioja nuo 1995 11 07/ )

  1246. Dvidešimt ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/24/1995 11 07/ /Stenogramos'1995 Nr.257)

  1247. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(465)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(465)/1995 10 31/Įsigalioja nuo 1995 10 31/ )

  1248. Dvidešimt trečiasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/23/1995 10 31/ /Stenogramos'1995 Nr.256)

  1249. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(464)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(464)/1995 10 25/Įsigalioja nuo 1995 10 25/ )

  1250. Dvidešimt antrasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/22/1995 10 25/ /Stenogramos'1995 Nr.255)

  1251. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėžio PROTOKOLAS Nr.20(462)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/20(462)/1995 10 19/Įsigalioja nuo 1995 10 19/ )

  1252. Dvidešimt pirmasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/21/1995 10 19/ /Stenogramos'1995 Nr.254)

  1253. Dvidešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/20/1995 10 19/ /Stenogramos'1995 Nr.254)

  1254. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(461)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(461)/1995 10 18/Įsigalioja nuo 1995 10 18/ )

  1255. Devynioliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/19/1995 10 18/ /Stenogramos'1995 Nr.253)

  1256. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.14(456)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/14(456)/1995 10 04/Įsigalioja nuo 1995 10 04/ )

  1257. Keturioliktasis (neeilinis) posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/14/1995 10 04/ /Stenogramos'1995 Nr.250)

  1258. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.13(455)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13(455)/1995 10 03/Įsigalioja nuo 1995 10 03/ )

  1259. Tryliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/13/1995 10 03/ /Stenogramos'1995 Nr.249)

  1260. Dvyliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/12/1995 10 03/ /Stenogramos'1995 Nr.249)

  1261. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(453)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(453)/1995 09 28/Įsigalioja nuo 1995 09 28/ )

  1262. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(452)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(452)/1995 09 28/Įsigalioja nuo 1995 09 28/ )

  1263. Vienuoliktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/11/1995 09 28/ /Stenogramos'1995 Nr.248)

  1264. Dešimtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/10/1995 09 28/ /Stenogramos'1995 Nr.248)

  1265. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(452)
   (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Protokolas/10(452)/1995 09 28/Įsigalioja nuo 1995 09 28/ )

  1266. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(450)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(450)/1995 09 26/Įsigalioja nuo 1995 09 26/ )

  1267. Aštuntasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/8/1995 09 26/ /Stenogramos'1995 Nr.247)

  1268. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(448)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(448)/1995 09 19/Įsigalioja nuo 1995 09 19/ )

  1269. Šeštasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/6/1995 09 19/ /Stenogramos'1995 Nr.246)

  1270. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.05(447)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/05(447)/1995 09 14/Įsigalioja nuo 1995 09 14/ )

  1271. Penktasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/5/1995 09 14/ /Stenogramos'1995 Nr.245)

  1272. Ketvirtasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/4/1995 09 14/ /Stenogramos'1995 Nr.245)

  1273. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.02(444)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/02(444)/1995 09 12/Įsigalioja nuo 1995 09 12/ )

  1274. Antrasis posėdis
   (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija/Stenograma/2/1995 09 12/ /Stenogramos'1995 Nr.244)

  1275. Šešiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/61/1995 07 05/ /Stenogramos'1995 Nr.242)

  1276. Šešiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/60/1995 07 05/ /Stenogramos'1995 Nr.242)

  1277. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.61(442)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/61(442)/1995 07 05/Įsigalioja nuo 1995 07 05/ )

  1278. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.60(441)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/60(441)/1995 07 05/Įsigalioja nuo 1995 07 05/ )

  1279. Penkiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/57/1995 07 03/ /Stenogramos'1995 Nr.240)

  1280. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.57(438)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57(438)/1995 07 03/Įsigalioja nuo 1995 07 03/ )

  1281. Penkiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/56/1995 06 29/ /Stenogramos'1995 Nr.239)

  1282. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.56(437)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/56(437)/1995 06 29/Įsigalioja nuo 1995 06 29/ )

  1283. Penkiasdešimt ketvirtasis (neeilinis ) posėdis
   ( /Stenograma/54/1995 06 28/ /Stenogramos'1995 Nr.238)

  1284. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(435)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(435)/1995 06 28/Įsigalioja nuo 1995 06 28/ )

  1285. Penkiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/52/1995 06 27/ /Stenogramos'1995 Nr.237)

  1286. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(433)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(433)/1995 06 27/Įsigalioja nuo 1995 06 27/ )

  1287. Keturiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/49/1995 06 20/ /Stenogramos'1995 Nr.235)

  1288. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.49(430)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/49(430)/1995 06 20/Įsigalioja nuo 1995 06 20/ )

  1289. Keturiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/47/1995 06 13/ /Stenogramos'1995 Nr.234)

  1290. Keturiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/45/1995 06 08/ /Stenogramos'1995 Nr.233)

  1291. Keturiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/44/1995 06 08/ /Stenogramos'1995 Nr.233)

  1292. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.45(426)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/45(426)/1995 06 08/Įsigalioja nuo 1995 06 08/ )

  1293. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(425)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(425)/1995 06 08/Įsigalioja nuo 1995 06 08/ )

  1294. Keturiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/43/1995 06 06/ /Stenogramos'1995 Nr.232)

  1295. Keturiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/42/1995 06 06/ /Stenogramos'1995 Nr.232)

  1296. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(424)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(424)/1995 06 06/Įsigalioja nuo 1995 06 06/ )

  1297. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.42(423)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/42(423)/1995 06 06/Įsigalioja nuo 1995 06 06/ )

  1298. Keturiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/41/1995 06 01/ /Stenogramos'1995 Nr.231)

  1299. Keturiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/40/1995 06 01/ /Stenogramos'1995 Nr.231)

  1300. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(422)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(422)/1995 06 01/Įsigalioja nuo 1995 06 01/ )

  1301. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(421)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(421)/1995 06 01/Įsigalioja nuo 1995 06 01/ )

  1302. Trisdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/39/1995 05 30/ /Stenogramos'1995 Nr.230)

  1303. Trisdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/38/1995 05 30/ /Stenogramos'1995 Nr.230)

  1304. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(420)
   (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Protokolas/39(420)/1995 05 30/Įsigalioja nuo 1995 05 30/ )

  1305. Trisdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/35/1995 05 23/ /Stenogramos'1995 Nr.228)

  1306. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.35(416)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/35(416)/1995 05 23/Įsigalioja nuo 1995 05 23/ )

  1307. Trisdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/33/1995 05 18/ /Stenogramos'1995 Nr.227)

  1308. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.33(414)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/33(414)/1995 05 18/Įsigalioja nuo 1995 05 18/ )

  1309. Trisdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/31/1995 05 16/ /Stenogramos'1995 Nr.226)

  1310. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(412)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(412)/1995 05 16/Įsigalioja nuo 1995 05 16/ )

  1311. Dvidešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/29/1995 05 11/ /Stenogramos'1995 Nr.224)

  1312. Dvidešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/28/1995 05 11/ /Stenogramos'1995 Nr.224)

  1313. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(410)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(410)/1995 05 11/Įsigalioja nuo 1995 05 11/ )

  1314. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(409)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(409)/1995 05 11/Įsigalioja nuo 1995 05 11/ )

  1315. Dvidešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/27/1995 05 09/ /Stenogramos'1995 Nr.223)

  1316. Dvidešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/26/1995 05 09/ /Stenogramos'1995 Nr.223)

  1317. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.27(408)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/27(408)/1995 05 09/Įsigalioja nuo 1995 05 09/ )

  1318. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(407)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(407)/1995 05 09/Įsigalioja nuo 1995 05 09/ )

  1319. Dvidešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/25/1995 05 04/ /Stenogramos'1995 Nr.222)

  1320. Dvidešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/24/1995 05 04/ /Stenogramos'1995 Nr.222)

  1321. Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 22 d. plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1995 05 04/ / )

  1322. Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gegužės 17 d. plenarinių posėdžių darbotvarkė
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Darbotvarkė/ /1995 05 04/ / )

  1323. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(406)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25(406)/1995 05 04/Įsigalioja nuo 1995 05 04/ )

  1324. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(405)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(405)/1995 05 04/Įsigalioja nuo 1995 05 04/ )

  1325. Dvidešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/23/1995 05 02/ /Stenogramos'1995 Nr.221)

  1326. Dvidešimt antras posėdis
   ( /Stenograma/22/1995 05 02/ /Stenogramos'1995 Nr.221)

  1327. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(404)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(404)/1995 05 02/Įsigalioja nuo 1995 05 02/ )

  1328. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(403)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(403)/1995 05 02/Įsigalioja nuo 1995 05 02/ )

  1329. Lietuvos Respublikos Valdininkų elgesio tarnyboje taisyklių ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Aiškinamasis raštas/1033/1995 04 28/ / )

  1330. Dvidešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/21/1995 04 27/ /Stenogramos'1995 Nr.220)

  1331. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.21(402)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/21(402)/1995 04 27/Įsigalioja nuo 1995 04 27/ )

  1332. Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Aiškinamasis raštas/1561/1995 04 26/ / )

  1333. Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo" papildymo ir pakeitimo
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymo projektas/1561/1995 04 26/ / )

  1334. Devynioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/19/1995 04 20/ /Stenogramos'1995 Nr.219)

  1335. Aštuonioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/18/1995 04 20/ /Stenogramos'1995 Nr.219)

  1336. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(400)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(400)/1995 04 20/Įsigalioja nuo 1995 04 20/ )

  1337. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.18(399)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/18(399)/1995 04 20/Įsigalioja nuo 1995 04 20/ )

  1338. Septynioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/17/1995 04 18/ /Stenogramos'1995 Nr.218)

  1339. Šešioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/16/1995 04 18/ /Stenogramos'1995 Nr.218)

  1340. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17(398)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17(398)/1995 04 18/Įsigalioja nuo 1995 04 18/ )

  1341. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(397)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(397)/1995 04 18/Įsigalioja nuo 1995 04 18/ )

  1342. Penkioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/15/1995 04 11/ /Stenogramos'1995 Nr.217)

  1343. Keturioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/14/1995 04 11/ /Stenogramos'1995 Nr.217)

  1344. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.14(395)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/14(395)/1995 04 11/Įsigalioja nuo 1995 04 11/ )

  1345. Tryliktasis posėdis
   ( /Stenograma/13/1995 04 06/ /Stenogramos'1995 Nr.216)

  1346. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.13(394)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13(394)/1995 04 06/Įsigalioja nuo 1995 04 06/ )

  1347. Vienuoliktasis (neeilinis) posėdis
   ( /Stenograma/11/1995 04 05/ /Stenogramos'1995 Nr.215)

  1348. Šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/6/1995 03 21/ /Stenogramos'1995 Nr.212)

  1349. Penktasis posėdis
   ( /Stenograma/5/1995 03 21/ /Stenogramos'1995 Nr.212)

  1350. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(387)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(387)/1995 03 21/Įsigalioja nuo 1995 03 21/ )

  1351. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(386)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(386)/1995 03 21/Įsigalioja nuo 1995 03 21/ )

  1352. Trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/3/1995 03 14/ /Stenogramos'1995 Nr.211)

  1353. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(384)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(384)/1995 03 14/Įsigalioja nuo 1995 03 14/ )

  1354. Antrasis (iškilmingasis) posėdis
   ( /Stenograma/2/1995 03 11/ /Stenogramos'1995 Nr.210)

  1355. Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingo posėdžio, skirto Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dienai paminėti, PROTOKOLAS Nr.2(383)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(382)/1995 03 11/Įsigalioja nuo 1995 03 11/ )

  1356. Pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/1/1995 03 10/ /Stenogramos'1995 Nr.210)

  1357. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(382)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(382)/1995 03 10/Įsigalioja nuo 1995 03 10/ )

  1358. Aštuoniasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/82/1995 02 23/ /Stenogramos'1995 Nr.209)

  1359. Aštuoniasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/81/1995 02 23/ /Stenogramos'1995 Nr.209)

  1360. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.82(381)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/82(381)/1995 02 23/Įsigalioja nuo 1995 02 23/ )

  1361. Aštuoniasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/80/1995 02 22/ /Stenogramos'1995 Nr.208)

  1362. Septyniasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/79/1995 02 22/ /Stenogramos'1995 Nr.208)

  1363. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.80(379)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/80(379)/1995 02 22/Įsigalioja nuo 1995 02 22/ )

  1364. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.79(378)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/79(378)/1995 02 22/Įsigalioja nuo 1995 02 22/ )

  1365. Septyniasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/76/1995 02 15/ /Stenogramos'1995 Nr.206)

  1366. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.76(375)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/76(375)/1995 02 15/Įsigalioja nuo 1995 02 15/ )

  1367. Septyniasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/75/1995 02 14/ /Stenogramos'1995 Nr.205)

  1368. Septyniasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/74/1995 02 14/ /Stenogramos'1995 Nr.205)

  1369. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.74(373)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/74(373)/1995 02 14/Įsigalioja nuo 1995 02 14/ )

  1370. Septyniasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/73/1995 02 07/ /Stenogramos'1995 Nr.204)

  1371. Septyniasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/72/1995 02 07/ /Stenogramos'1995 Nr.204)

  1372. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.72(371)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/72(371)/1995 02 07/Įsigalioja nuo 1995 02 07/ )

  1373. Septyniasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/70/1995 02 02/ /Stenogramos'1995 Nr.203)

  1374. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.70(369)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/70(369)/1995 02 02/Įsigalioja nuo 1995 02 02/ )

  1375. Šešiasdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/68/1995 01 31/ /Stenogramos'1995 Nr.202)

  1376. Šešiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/65/1995 01 24/ /Stenogramos'1995 Nr.200)

  1377. Šešiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/62/1995 01 19/ /Stenogramos'1995 Nr.199)

  1378. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.62(361)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/62(361)/1995 01 19/Įsigalioja nuo 1995 01 19/ )

  1379. Šešiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/61/1995 01 17/ /Stenogramos'1995 Nr.198)

  1380. Šešiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/60/1995 01 17/ /Stenogramos'1995 Nr.198)

  1381. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.61(360)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/61(360)/1995 01 17/Įsigalioja nuo 1995 01 17/ )

  1382. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.60(359)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/60(359)/1995 01 17/Įsigalioja nuo 1995 01 17/ )

  1383. Penkiasdešimt devintasis (neeilinis) posėdis
   ( /Stenograma/59/1995 01 13/ /Stenogramos'1995 Nr.197)

  1384. Penkiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/57/1995 01 12/ /Stenogramos'1995 Nr.197)

  1385. Penkiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/56/1994 12 28/ /Stenogramos'1994 Nr.196)

  1386. Penkiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/55/1994 12 22/ /Stenogramos'1994 Nr.195)

  1387. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.55(354)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/55(354)/1994 12 22/Įsigalioja nuo 1994 12 22/ )

  1388. Penkiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/52/1994 12 21/ /Stenogramos'1994 Nr.192)

  1389. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(351)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(351)/1994 12 21/Įsigalioja nuo 1994 12 21/ )

  1390. Penkiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/50/1994 12 20/ /Stenogramos'1994 Nr.191)

  1391. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.50(349)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/50(349)/1994 12 20/Įsigalioja nuo 1994 12 20/ )

  1392. Keturiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/49/1994 12 19/ /Stenogramos'1994 Nr.190)

  1393. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.49(348)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/49(348)/1994 12 19/Įsigalioja nuo 1994 12 19/ )

  1394. Keturiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/47/1994 12 15/ /Stenogramos'1994 Nr.188)

  1395. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.47(346)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/47(346)/1994 12 15/Įsigalioja nuo 1994 12 15/ )

  1396. Keturiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/46/1994 12 14/ /Stenogramos'1994 Nr.187)

  1397. Lietuvos Respublikos Seimo plenarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.46(345)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/46(345)/1994 12 14/Įsigalioja nuo 1994 12 14/ )

  1398. Keturiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/44/1994 12 13/ /Stenogramos'1994 Nr.185)

  1399. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(343)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(343)/1994 12 13/Įsigalioja nuo 1994 12 13/ )

  1400. Keturiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/42/1994 12 08/ /Stenogramos'1994 Nr.183)

  1401. Trisdešimt aštuntasis (neeilinis) posėdis
   ( /Stenograma/38/1994 12 01/ /Stenogramos'1994 Nr.179)

  1402. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.38(337)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/38(337)/1994 12 01/Įsigalioja nuo 1994 12 01/ )

  1403. Trisdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/37/1994 11 29/ /Stenogramos'1994 Nr.178)

  1404. Trisdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/36/1994 11 29/ /Stenogramos'1994 Nr.178)

  1405. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(336)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(336)/1994 11 29/Įsigalioja nuo 1994 11 29/ )

  1406. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.36(335)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/36(335)/1994 11 29/Įsigalioja nuo 1994 11 29/ )

  1407. Trisdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/35/1994 11 24/ /Stenogramos'1994 Nr.177)

  1408. Trisdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/34/1994 11 24/ /Stenogramos'1994 Nr.176)

  1409. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.35(334)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/35(334)/1994 11 24/Įsigalioja nuo 1994 11 24/ )

  1410. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.34(333)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/34(333)/1994 11 24/Įsigalioja nuo 1994 11 24/ )

  1411. Trisdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/33/1994 11 22/ /Stenogramos'1994 Nr.175)

  1412. Trisdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/32/1994 11 22/ /Stenogramos'1994 Nr.175)

  1413. Trisdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/30/1994 11 15/ /Stenogramos'1994 Nr.173)

  1414. Dvidešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/29/1994 11 15/ /Stenogramos'1994 Nr.173)

  1415. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.30(329)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/30(329)/1994 11 15/Įsigalioja nuo 1994 11 15/ )

  1416. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(328)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(328)/1994 11 15/Įsigalioja nuo 1994 11 15/ )

  1417. Dvidešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/27/1994 11 10/ /Stenogramos'1994 Nr.172)

  1418. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.27(326)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/27(326)/1994 11 10/Įsigalioja nuo 1994 11 10/ )

  1419. Dvidešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/26/1994 11 08/ /Stenogramos'1994 Nr.171)

  1420. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(325)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(325)/1994 11 08/Įsigalioja nuo 1994 11 08/ )

  1421. Dvidešimt trečiasis (neeilinis) posėdis
   ( /Stenograma/23/1994 11 03/ /Stenogramos'1994 Nr.170)

  1422. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(322)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(322)/1994 11 03/Įsigalioja nuo 1994 11 03/ )

  1423. Dvidešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/22/1994 10 25/ /Stenogramos'1994 Nr.169)

  1424. Dvidešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/21/1994 10 25/ /Stenogramos'1994 Nr.169)

  1425. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(321)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(321)/1994 10 25/Įsigalioja nuo 1994 10 25/ )

  1426. Dvidešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/20/1994 10 20/ /Stenogramos'1994 Nr.168)

  1427. Devynioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/19/1994 10 20/ /Stenogramos'1994 Nr.168)

  1428. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(318)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(318)/1994 10 20/Įsigalioja nuo 1994 10 20/ )

  1429. Penkioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/15/1994 10 12/ /Stenogramos'1994 Nr.166)

  1430. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.15(314)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/15(314)/1994 10 12/Įsigalioja nuo 1994 10 12/ )

  1431. Dvyliktasis posėdis
   ( /Stenograma/12/1994 10 07/ /Stenogramos'1994 Nr.165)

  1432. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(311)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(311)/1994 10 07/Įsigalioja nuo 1994 10 07/ )

  1433. Dėl Kazio Škirpos ir jo žmonos palaikų perlaidojimo komisijos sudarymo
   (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Potvarkis/539P/1994 09 29/Įsigalioja nuo 1994 09 29/ )

  1434. Vienuoliktasis posėdis
   ( /Stenograma/11/1994 09 27/ /Stenogramos'1994 Nr.164)

  1435. Dešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/10/1994 09 27/ /Stenogramos'1994 Nr.164)

  1436. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(310)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(310)/1994 09 27/Įsigalioja nuo 1994 09 27/ )

  1437. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(309)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10(309)/1994 09 27/Įsigalioja nuo 1994 09 27/ )

  1438. Devintasis posėdis
   ( /Stenograma/9/1994 09 22/ /Stenogramos'1994 Nr.163)

  1439. Aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/8/1994 09 22/ /Stenogramos'1994 Nr.163)

  1440. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(308)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(308)/1994 09 22/Įsigalioja nuo 1994 09 22/ )

  1441. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.8(307)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/8(307)/1994 09 22/Įsigalioja nuo 1994 09 22/ )

  1442. Septintasis posėdis
   ( /Stenograma/7/1994 09 20/ /Stenogramos'1994 Nr.162)

  1443. Šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/6/1994 09 20/ /Stenogramos'1994 Nr.162)

  1444. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(306)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(306)/1994 09 20/Įsigalioja nuo 1994 09 20/ )

  1445. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(305)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(305)/1994 09 20/Įsigalioja nuo 1994 09 20/ )

  1446. Ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/4/1994 09 15/ /Stenogramos'1994 Nr.161)

  1447. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(303)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(303)/1994 09 15/Įsigalioja nuo 1994 09 15/ )

  1448. Trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/3/1994 09 13/ /Stenogramos'1994 Nr.160)

  1449. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(300)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1(300)/1994 09 13/Įsigalioja nuo 1994 09 13/ )

  1450. Pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/1/1994 09 10/ /Stenogramos'1994 Nr.159)

  1451. Pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/1/1994 08 30/ /Stenogramos'1994 Nr.158)

  1452. Septyniasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/73/1994 07 19/ /Stenogramos'1994 Nr.155)

  1453. Septyniasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/72/1994 07 19/ /Stenogramos'1994 Nr.155)

  1454. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.74(294)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/74(294)/1994 07 19/Įsigalioja nuo 1994 07 19/ )

  1455. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.73(293)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/73(293)/1994 07 19/Įsigalioja nuo 1994 07 19/ )

  1456. Septyniasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/71/1994 07 18/ /Stenogramos'1994 Nr.154)

  1457. Septyniasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/70/1994 07 18/ /Stenogramos'1994 Nr.154)

  1458. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.72(292)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/72(292)/1994 07 18/Įsigalioja nuo 1994 07 18/ )

  1459. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.71(291)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/71(291)/1994 07 18/Įsigalioja nuo 1994 07 18/ )

  1460. Šešiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/69/1994 07 14/ /Stenogramos'1994 Nr.153)

  1461. Šešiasdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/68/1994 07 14/ /Stenogramos'1994 Nr.153)

  1462. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.70(290)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/70(290)/1994 07 14/Įsigalioja nuo 1994 07 14/ )

  1463. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.69(289)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/69(289)/1994 07 14/Įsigalioja nuo 1994 07 14/ )

  1464. Šešiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/67/1994 07 12/ /Stenogramos'1994 Nr.152)

  1465. Šešiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/66/1994 07 12/ /Stenogramos'1994 Nr.152)

  1466. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.68(288)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/68(288)/1994 07 12/Įsigalioja nuo 1994 07 12/ )

  1467. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.67(287)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/67(287)/1994 07 12/Įsigalioja nuo 1994 07 12/ )

  1468. Šešiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/65/1994 07 11/ /Stenogramos'1994 Nr.151)

  1469. Šešiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/64/1994 07 11/ /Stenogramos'1994 Nr.151)

  1470. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.66(286)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/66(286)/1994 07 11/Įsigalioja nuo 1994 07 11/ )

  1471. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.65(285)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/65(285)/1994 07 11/Įsigalioja nuo 1994 07 11/ )

  1472. Šešiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/63/1994 07 07/ /Stenogramos'1994 Nr.150)

  1473. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.64(284)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/64(284)/1994 07 07/Įsigalioja nuo 1994 07 07/ )

  1474. Šešiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/60/1994 07 05/ /Stenogramos'1994 Nr.149)

  1475. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.61(281)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/61(281)/1994 07 05/Įsigalioja nuo 1994 07 05/ )

  1476. Penkiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/57/1994 06 30/ /Stenogramos'1994 Nr.147)

  1477. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.58(278)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/58(278)/1994 06 30/Įsigalioja nuo 1994 06 30/ )

  1478. Penkiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/54/1994 06 28/ /Stenogramos'1994 Nr.146)

  1479. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.55(275)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/55(275)/1994 06 28/Įsigalioja nuo 1994 06 28/ )

  1480. Penkiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/51/1994 06 23/ /Stenogramos'1994 Nr.144)

  1481. Penkiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/50/1994 06 23/ /Stenogramos'1994 Nr.144)

  1482. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(272)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(272)/1994 06 23/Įsigalioja nuo 1994 06 23/ )

  1483. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(271)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(271)/1994 06 23/Įsigalioja nuo 1994 06 23/ )

  1484. Keturiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/49/1994 06 21/ /Stenogramos'1994 Nr.143)

  1485. Keturiasdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/48/1994 06 21/ /Stenogramos'1994 Nr.143)

  1486. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.50(270)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/50(270)/1994 06 21/Įsigalioja nuo 1994 06 21/ )

  1487. Keturiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/45/1994 06 15/ /Stenogramos'1994 Nr.141)

  1488. Keturiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/44/1994 06 15/ /Stenogramos'1994 Nr.141)

  1489. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.46(266)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/46(266)/1994 06 15/Įsigalioja nuo 1994 06 15/ )

  1490. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.45(265)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/45(265)/1994 06 15/Įsigalioja nuo 1994 06 15/ )

  1491. Keturiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/43/1994 06 09/ /Stenogramos'1994 Nr.140)

  1492. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(264)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(264)/1994 06 09/Įsigalioja nuo 1994 06 09/ )

  1493. Keturiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/42/1994 06 07/ /Stenogramos'1993 Nr.139)

  1494. Keturiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/41/1994 06 07/ /Stenogramos'1994 Nr.139)

  1495. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(263)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(263)/1994 06 07/Įsigalioja nuo 1994 06 07/ )

  1496. Keturiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/40/1994 06 02/ /Stenogramos'1994 Nr.138)

  1497. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(261)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(261)/1994 06 02/Įsigalioja nuo 1994 06 02/ )

  1498. Trisdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/38/1994 05 31/ /Stenogramos'1994 Nr.137)

  1499. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(259)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(259)/1994 05 31/ / )

  1500. Trisdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/36/1994 05 26/ /Stenogramos'1994 Nr.136)

  1501. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(257)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(257)/1994 05 26/ / )

  1502. Trisdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/34/1994 05 24/ /Stenogramos'1994 Nr.135)

  1503. Trisdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/32/1994 05 19/ /Stenogramos'1994 Nr.134)

  1504. Trisdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/31/1994 05 18/ /Stenogramos'1994 Nr.133)

  1505. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.32(252)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/32(252)/1994 05 18/ / )

  1506. Trisdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/30/1994 05 17/ /Stenogramos'1994 Nr.132)

  1507. Dvidešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/29/1994 05 17/ /Stenogramos'1994 Nr.132)

  1508. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(251)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(251)/1994 05 17/ / )

  1509. Dvidešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/28/1994 05 12/ /Stenogramos'1994 Nr.131)

  1510. Dvidešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/27/1994 05 12/ /Stenogramos'1994 Nr.131)

  1511. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(249)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(249)/1994 05 12/ / )

  1512. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(248)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(248)/1994 05 12/ / )

  1513. Dvidešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/26/1994 05 10/ /Stenogramos'1994 Nr.130)

  1514. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.27(247)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/27(247)/1994 05 10/ / )

  1515. Dvidešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/24/1994 04 28/ /Stenogramos'1994 Nr.129)

  1516. Dvidešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/23/1994 04 28/ /Stenogramos'1994 Nr.129)

  1517. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(245)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25(245)/1994 04 28/ / )

  1518. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(244)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(244)/1994 04 28/ / )

  1519. Dvidešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/22/1994 04 26/ /Stenogramos'1994 Nr.128)

  1520. Dvidešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/21/1994 04 26/ /Stenogramos'1994 Nr.128)

  1521. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(243)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(243)/1994 04 26/ / )

  1522. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.22(242)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/22(242)/1994 04 26/ / )

  1523. Dvidešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/20/1994 04 21/ /Stenogramos'1994 Nr.127)

  1524. Devynioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/19/1994 04 21/ /Stenogramos'1994 Nr.127)

  1525. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.21(241)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/21(241)/1994 04 21/ / )

  1526. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.20(240)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/20(240)/1994 04 21/ / )

  1527. Aštuonioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/18/1994 04 14/ /Stenogramos'1994 Nr.126)

  1528. Septynioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/17/1994 04 14/ /Stenogramos'1994 Nr.126)

  1529. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(239)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(239)/1994 04 14/ / )

  1530. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.18(238)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/18(238)/1994 04 14/ / )

  1531. Penkioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/15/1994 04 12/ /Stenogramos'1994 Nr.125)

  1532. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(236)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(236)/1994 04 12/ / )

  1533. Tryliktasis posėdis
   ( /Stenograma/13/1994 04 07/ /Stenogramos'1994 Nr.124)

  1534. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.14(234)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/14(234)/1994 04 07/ / )

  1535. Dvyliktasis posėdis
   ( /Stenograma/12/1994 03 31/ /Stenogramos'1994 Nr.123)

  1536. Vienuoliktasis posėdis
   ( /Stenograma/11/1994 03 31/ /Stenogramos'1994 Nr.123)

  1537. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.13(233)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/13(233)/1994 03 31/ / )

  1538. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(232)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(232)/1994 03 31/ / )

  1539. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11(231)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11(231)/1994 03 31/ / )

  1540. Dešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/10/1994 03 29/ /Stenogramos'1994 Nr.122)

  1541. Ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/4/1994 03 15/ /Stenogramos'1994 Nr.119)

  1542. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(225)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(225)/1994 03 15/ / )

  1543. Antrasis posėdis
   ( /Stenograma/2/1994 03 10/ /Stenogramos'1994 Nr.118)

  1544. Pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/1/1994 03 10/ /Stenogramos'1994 Nr.118)

  1545. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(222)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(222)/1994 03 10/ / )

  1546. Neeilinis posėdis
   ( /Stenograma/ /1994 02 17/ /Stenogramos'1994 Nr.117)

  1547. Septyniasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/74/1994 02 17/ /Stenogramos'1994 Nr.116)

  1548. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.78(220)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/78(220)/1994 02 17/ / )

  1549. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.77(219)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/77(219)/1994 02 17/ / )

  1550. Septyniasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/72/1994 02 15/ /Stenogramos'1994 Nr.115)

  1551. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.75(217)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/75(217)/1994 02 15/ / )

  1552. Septyniasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/70/1994 02 10/ /Stenogramos'1994 Nr.114)

  1553. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.73(215)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/73(215)/1994 02 10/ / )

  1554. Šešiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/67/1994 02 08/ /Stenogramos'1994 Nr.113)

  1555. Šešiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/66/1994 01 20/ /Stenogramos'1994 Nr.112)

  1556. Šešiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/64/1994 01 18/ /Stenogramos'1994 Nr.111)

  1557. Šešiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/63/1994 01 18/ /Stenogramos'1994 Nr.111)

  1558. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.67(209)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/67(209)/1994 01 18/ / )

  1559. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.66(208)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/66(208)/1994 01 18/ / )

  1560. Šešiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/60/1994 01 11/ /Stenogramos'1994 Nr.109)

  1561. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.62(204)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/62(204)/1994 01 11/ / )

  1562. Penkiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/59/1993 12 23/ /Stenogramos'1993 Nr.108)

  1563. Penkiasdešimtasis aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/58/1993 12 23/ /Stenogramos'1993 Nr.108)

  1564. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.61(203)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/61(203)/1993 12 23/ / )

  1565. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.60(202)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/60(202)/1993 12 23/ / )

  1566. Neeilinis posėdis
   ( /Stenograma/ /1993 12 22/ /Stenogramos'1993 Nr.107)

  1567. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.59(201)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/59(201)/1993 12 22/ / )

  1568. Penkiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/55/1993 12 21/ /Stenogramos'1993 Nr.106)

  1569. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.56(198)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/56(198)/1993 12 21/ / )

  1570. Penkiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/53/1993 12 16/ /Stenogramos'1993 Nr.105)

  1571. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(196)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(196)/1993 12 16/ / )

  1572. Penkiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/51/1993 12 15/ /Stenogramos'1993 Nr.104)

  1573. Penkiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/50/1993 12 15/ /Stenogramos'1993 Nr.104)

  1574. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(194)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(194)/1993 12 15/ / )

  1575. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(193)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(193)/1993 12 15/ / )

  1576. Keturiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/49/1993 12 14/ /Stenogramos'1993 Nr.103)

  1577. Keturiasdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/48/1993 12 14/ /Stenogramos'1993 Nr.103)

  1578. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.50(192)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/50(192)/1993 12 14/ / )

  1579. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.49(191)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/49(191)/1993 12 14/ / )

  1580. Keturiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/47/1993 12 09/ /Stenogramos'1993 Nr.102)

  1581. Keturiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/46/1993 12 09/ /Stenogramos'1993 Nr.102)

  1582. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(190)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(190)/1993 12 09/ / )

  1583. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.47(189)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/47(189)/1993 12 09/ / )

  1584. Keturiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/45/1993 12 07/ /Stenogramos'1993 Nr.101)

  1585. Keturiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/44/1993 12 07/ /Stenogramos'1993 Nr.101)

  1586. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.46(188)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/46(188)/1993 12 07/ / )

  1587. Keturiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/43/1993 12 02/ /Stenogramos'1993 Nr.100)

  1588. Keturiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/42/1993 12 02/ /Stenogramos'1993 Nr.100)

  1589. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(186)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(186)/1993 12 02/ / )

  1590. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(185)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(185)/1993 12 02/ / )

  1591. Keturiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/41/1993 12 01/ /Stenogramos'1993 Nr.99)

  1592. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.42(184)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/42(184)/1993 12 01/ / )

  1593. Trisdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/38/1993 11 25/ /Stenogramos'1993 Nr.97)

  1594. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.39(181)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/39(181)/1993 11 25/ / )

  1595. Trisdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/36/1993 11 23/ /Stenogramos'1993 Nr.96)

  1596. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(179)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(179)/1993 11 23/ / )

  1597. Trisdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/31/1993 11 09/ /Stenogramos'1993 Nr.93)

  1598. Trisdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/30/1993 10 28/ /Stenogramos'1993 Nr.92)

  1599. Dvidešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/29/1993 10 28/ /Stenogramos'1993 Nr.92)

  1600. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(171)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(171)/1993 10 28/ / )

  1601. Dvidešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/28/1993 10 26/ /Stenogramos'1993 Nr.91)

  1602. Dvidešimt septintas posėdis
   ( /Stenograma/27/1993 10 26/ /Stenogramos'1993 Nr.91)

  1603. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(170)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(170)/1993 10 26/ / )

  1604. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.27(169)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/27(169)/1993 10 26/ / )

  1605. Dvidešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/25/1993 10 21/ /Stenogramos'1993 Nr.90)

  1606. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25(167)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25(167)/1993 10 21/ / )

  1607. Dvidešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/24/1993 10 19/ /Stenogramos'1993 Nr.89)

  1608. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(166)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(166)/1993 10 19/ / )

  1609. Devynioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/19/1993 10 12/ /Stenogramos'1993 Nr.87)

  1610. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.19(161)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/19(161)/1993 10 12/ / )

  1611. Aštuonioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/18/1993 10 07/ /Stenogramos'1993 Nr.86)

  1612. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.18(160)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/18(160)/1993 10 07/ / )

  1613. Šešioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/16/1993 10 05/ /Stenogramos'1993 Nr.85)

  1614. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(158)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(158)/1993 10 05/ / )

  1615. Keturioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/14/1993 09 30/ /Stenogramos'1993 Nr.84)

  1616. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.14(156)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/14(156)/1993 09 30/ / )

  1617. Devintasis posėdis
   ( /Stenograma/9/1993 09 23/ /Stenogramos'1993 Nr.82)

  1618. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.9(151)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/9(151)/1993 09 23/ / )

  1619. Septintasis posėdis
   ( /Stenograma/7/1993 09 21/ /Stenogramos'1993 Nr.81)

  1620. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(149)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7(149)/1993 09 21/ / )

  1621. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo trečiosios sesijos darbų programos: priedas
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/I-250/1993 09 21/Įsigalioja nuo 1993 09 29/Valstybės žinios'1993 Nr.49-965)

  1622. Šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/6/1993 09 16/ /Stenogramos'1993 Nr.80)

  1623. Penktasis posėdis
   ( /Stenograma/5/1993 09 16/ /Stenogramos'1993 Nr.80)

  1624. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(148)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6(148)/1993 09 16/ / )

  1625. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(147)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5(147)/1993 09 16/ / )

  1626. Ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/4/1993 09 14/ /Stenogramos'1993 Nr.79)

  1627. Trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/3/1993 09 14/ /Stenogramos'1993 Nr.79)

  1628. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4(146)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4(146)/1993 09 14/ / )

  1629. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.3(145)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3(145)/1993 09 14/ / )

  1630. Antrasis posėdis
   ( /Stenograma/2/1993 09 10/ /Stenogramos'1993 Nr.78)

  1631. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(144)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2(144)/1993 09 10/ / )

  1632. Septyniasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/79/1993 07 16/ /Stenogramos'1993 Nr.77)

  1633. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.81(142)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/81(142)/1993 07 16/ / )

  1634. Septyniasdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/78/1993 07 15/ /Stenogramos'1993 Nr.76)

  1635. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.80(141)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/80(141)/1993 07 15/ / )

  1636. Septyniasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/76/1993 07 14/ /Stenogramos'1993 Nr.74)

  1637. Septyniasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/75/1993 07 14/ /Stenogramos'1993 Nr.74)

  1638. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.78(139)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/78(139)/1993 07 14/ / )

  1639. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.77(138)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/77(138)/1993 07 14/ / )

  1640. Septyniasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/73/1993 07 13/ /Stenogramos'1993 Nr.73)

  1641. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.75(136)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/75(136)/1993 07 13/ / )

  1642. Septyniasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/72/1993 07 08/ /Stenogramos'1993 Nr.72)

  1643. Septyniasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/71/1993 07 08/ /Stenogramos'1993 Nr.72)

  1644. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.74(135)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/74(135)/1993 07 08/ / )

  1645. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.73(134)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/73(134)/1993 07 08/ / )

  1646. Septyniasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/70/1993 07 07/ /Stenogramos'1993 Nr.71)

  1647. Šešiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/69/1993 07 07/ /Stenogramos'1993 Nr.71)

  1648. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.72(133)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/72(133)/1993 07 07/ / )

  1649. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.71(132)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/71(132)/1993 07 07/ / )

  1650. Šešiasdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/68/1993 07 02/ /Stenogramos'1993 Nr.70)

  1651. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.70(131)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/70(131)/1993 07 02/ / )

  1652. Šešiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/67/1993 07 01/ /Stenogramos'1993 Nr.69)

  1653. Šešiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/66/1993 07 01/ /Stenogramos'1993 Nr.69)

  1654. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.69(130)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/69(130)/1993 07 01/ / )

  1655. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.68(129)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/68(129)/1993 07 01/ / )

  1656. Šešiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/65/1993 06 29/ /Stenogramos'1993 Nr.68)

  1657. Šešiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/64/1993 06 29/ /Stenogramos'1993 Nr.68)

  1658. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.67(128)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/67(128)/1993 06 29/ / )

  1659. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.66(127)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/66(127)/1993 06 29/ / )

  1660. Šešiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/63/1993 06 24/ /Stenogramos'1993 Nr.67)

  1661. Šešiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/62/1993 06 24/ /Stenogramos'1993 Nr.67)

  1662. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.65(126)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/65(126)/1993 06 24/ / )

  1663. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.64(125)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/64(125)/1993 06 24/ / )

  1664. Šešiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/61/1993 06 23/ /Stenogramos'1993 Nr.66)

  1665. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.63(124)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/63(124)/1993 06 23/ / )

  1666. Šešiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/60/1993 06 22/ /Stenogramos'1993 Nr.65)

  1667. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.62(123)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/62(123)/1993 06 22/ / )

  1668. Penkiasdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/58/1993 06 17/ /Stenogramos'1993 Nr.64)

  1669. Penkiasdešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/57/1993 06 17/ /Stenogramos'1993 Nr.64)

  1670. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.60(121)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/60(121)/1993 06 17/ / )

  1671. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.59(120)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/59(120)/1993 06 17/ / )

  1672. Penkiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/56/1993 06 15/ /Stenogramos'1993 Nr.63)

  1673. Penkiasdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/55/1993 06 15/ /Stenogramos'1993 Nr.63)

  1674. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.58(119)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/58(119)/1993 06 15/ / )

  1675. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.57(118)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57(118)/1993 06 15/ / )

  1676. Penkiasdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/54/1993 06 10/ /Stenogramos'1993 Nr.62)

  1677. Penkiasdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/53/1993 06 10/ /Stenogramos'1993 Nr.62)

  1678. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.56(117)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/56(117)/1993 06 10/ / )

  1679. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.55(116)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/55(116)/1993 06 10/ / )

  1680. Penkiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/52/1993 06 09/ /Stenogramos'1993 Nr.61)

  1681. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54(115)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54(115)/1993 06 09/ / )

  1682. Penkiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/51/1993 06 08/ /Stenogramos'1993 Nr.60)

  1683. Penkiasdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/50/1993 06 08/ /Stenogramos'1993 Nr.60)

  1684. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.53(114)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/53(114)/1993 06 08/ / )

  1685. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52(113)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52(113)/1993 06 08/ / )

  1686. Keturiasdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/49/1993 06 03/ /Stenogramos'1993 Nr.59)

  1687. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51(112)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51(112)/1993 06 03/ / )

  1688. Keturiasdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/46/1993 06 01/ /Stenogramos'1993 Nr.58)

  1689. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48(109)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48(109)/1993 06 01/ / )

  1690. Keturiasdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/42/1993 05 25/ /Stenogramos'1993 Nr.56)

  1691. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44(105)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44(105)/1993 05 25/ / )

  1692. Keturiasdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/41/1993 05 20/ /Stenogramos'1993 Nr.55)

  1693. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43(104)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43(104)/1993 05 20/ / )

  1694. Trisdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/39/1993 05 18/ /Stenogramos'1993 Nr.54)

  1695. Trisdešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/38/1993 05 18/ /Stenogramos'1993 Nr.54)

  1696. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41(102)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41(102)/1993 05 18/ / )

  1697. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40(101)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40(101)/1993 05 18/ / )

  1698. Trisdešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/36/1993 05 11/ /Stenogramos'1993 Nr.53)

  1699. Trisdešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/35/1993 05 06/ /Stenogramos'1997 Nr.52)

  1700. Trisdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/34/1993 05 06/ /Stenogramos'1993 Nr.52)

  1701. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37(98)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37(98)/1993 05 06/ / )

  1702. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.36(97)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/36(97)/1993 05 06/ / )

  1703. Trisdešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/32/1993 05 04/ /Stenogramos'1993 Nr.51)

  1704. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.34(95)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/34(95)/1993 05 04/Įsigalioja nuo 1993 05 04/ )

  1705. Trisdešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/31/1993 04 29/ /Stenogramos'1993 Nr.50)

  1706. Trisdešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/30/1993 04 29/ /Stenogramos'1993 Nr.50)

  1707. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.33(94)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/33(94)/1993 04 29/Įsigalioja nuo 1993 04 29/ )

  1708. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.32(93)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/32(93)/1993 04 29/Įsigalioja nuo 1993 04 29/ )

  1709. Dvidešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/29/1993 04 28/ /Stenogramos'1993 Nr.49)

  1710. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31(92)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31(92)/1993 04 28/Įsigalioja nuo 1993 04 28/ )

  1711. Dvidešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/27/1993 04 27/ /Stenogramos'1993 Nr.48)

  1712. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29(90)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29(90)/1993 04 27/Įsigalioja nuo 1993 04 27/ )

  1713. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo antrosios sesijos darbų programos
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/I-137/1993 04 27/Įsigalioja nuo 1993 04 27/Valstybės žinios'1993 Nr.14-351)

  1714. Dvidešimt šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/26/1993 04 22/ /Stenogramos'1993 Nr.47)

  1715. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28(89)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28(89)/1993 04 22/Įsigalioja nuo 1993 04 22/ )

  1716. Dvidešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/24/1993 04 20/ /Stenogramos'1993 Nr.46)

  1717. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.26(87)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/26(87)/1993 04 20/Įsigalioja nuo 1993 04 20/ )

  1718. Dvidešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/22/1993 04 15/ /Stenogramos'1993 Nr.45)

  1719. Dvidešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/21/1993 04 15/ /Stenogramos'1993 Nr.45)

  1720. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.24(85)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/24(85)/1993 04 15/Įsigalioja nuo 1993 04 15/ )

  1721. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.23(84)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/23(84)/1993 04 15/Įsigalioja nuo 1993 04 15/ )

  1722. Šešioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/16/1993 04 06/ /Stenogramos'1993 Nr.42)

  1723. Penkioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/15/1993 04 01/ /Stenogramos'1993 Nr.41)

  1724. Keturioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/14/1993 04 01/ /Stenogramos'1993 Nr.41)

  1725. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16(77)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16(77)/1993 04 01/Įsigalioja nuo 1993 04 01/ )

  1726. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.15(76)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/15(76)/1993 03 31/Įsigalioja nuo 1993 03 31/ )

  1727. Devintasis posėdis
   ( /Stenograma/9/1993 03 25/ /Stenogramos'1993 Nr.38)

  1728. Dešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/10/1993 03 25/ /Stenogramos'1993 Nr.38)

  1729. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.12(73)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/12(73)/1993 03 25/Įsigalioja nuo 1993 03 25/ )

  1730. Neeilinis posėdis
   ( /Stenograma/ /1993 03 23/ /Stenogramos'1993 Nr.37)

  1731. Aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/8/1993 03 23/ /Stenogramos'1993 Nr.37)

  1732. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.10(71)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/10/1993 03 23/Įsigalioja nuo 1993 03 23/ )

  1733. Penktasis posėdis
   ( /Stenograma/5/1993 03 18/ /Stenogramos'1993 Nr.36)

  1734. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7(68)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7/1993 03 18/Įsigalioja nuo 1993 03 18/ )

  1735. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.6(67)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/6/1993 03 18/Įsigalioja nuo 1993 03 18/ )

  1736. Ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/4/1993 03 16/ /Stenogramos'1993 Nr.35)

  1737. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.5(66)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/5/1993 03 16/Įsigalioja nuo 1993 03 16/ )

  1738. Iškilmingasis posėdis
   ( /Stenograma/ /1993 03 11/ /Stenogramos'1993 Nr.34)

  1739. Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingo posėdžio, skirto Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dienai paminėti PROTOKOLAS Nr.3(64)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/3/1993 03 11/Įsigalioja nuo 1993 03 11/ )

  1740. Antrasis posėdis
   ( /Stenograma/2/1993 03 10/ /Stenogramos'1993 Nr.33)

  1741. Pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/1/1993 03 10/ /Stenogramos'1993 Nr.33)

  1742. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.2(63)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/2/1993 03 10/Įsigalioja nuo 1993 03 10/ )

  1743. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.1(62)
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/1/1993 03 10/Įsigalioja nuo 1993 03 10/ )

  1744. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.60
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/60/1993 02 26/Įsigalioja nuo 1993 02 26/ )

  1745. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.59
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/59/1993 02 25/Įsigalioja nuo 1993 02 25/ )

  1746. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.58
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/58/1993 02 25/Įsigalioja nuo 1993 02 25/ )

  1747. Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingo posėdžio, skirto Respublikos Prezidento priesaikos ceremonijai PROTOKOLAS Nr.57
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/57/1993 02 25/Įsigalioja nuo 1993 02 25/ )

  1748. Penktasis posėdis
   ( /Stenograma/5/1993 02 23/ /Stenogramos'1993 Nr.30)

  1749. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.56
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/56/1993 02 23/Įsigalioja nuo 1993 02 23/ )

  1750. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.55
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/55/1993 02 23/Įsigalioja nuo 1993 02 23/ )

  1751. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.54
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/54/1993 02 18/Įsigalioja nuo 1993 02 18/ )

  1752. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.53
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/53/1993 02 17/Įsigalioja nuo 1993 02 17/ )

  1753. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.52
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/52/1993 02 17/Įsigalioja nuo 1993 02 17/ )

  1754. Trisdešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/39/1993 02 03/ /Stenogramos'1993 Nr.27)

  1755. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.51
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/51/1993 02 03/Įsigalioja nuo 1993 02 03/ )

  1756. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.48
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/48/1993 02 02/Įsigalioja nuo 1993 02 02/ )

  1757. Trisdešimt ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/34/1993 01 28/ /Stenogramos'1993 Nr.24)

  1758. Trisdešimt trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/33/1993 01 28/ /Stenogramos'1993 Nr.24)

  1759. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.44
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/44/1993 01 27/Įsigalioja nuo 1993 01 27/ )

  1760. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.43
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/43/1993 01 26/Įsigalioja nuo 1993 01 26/ )

  1761. Dvidešimt devintasis posėdis
   ( /Stenograma/29/1993 01 21/ /Stenogramos'1993 Nr.21)

  1762. Dvidešimt aštuntasis posėdis
   ( /Stenograma/28/1993 01 21/ /Stenogramos'1993 Nr.21)

  1763. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.41
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/41/1993 01 21/Įsigalioja nuo 1993 01 21/ )

  1764. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.40
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/40/1993 01 21/Įsigalioja nuo 1993 01 21/ )

  1765. Dvidešimt septintasis posėdis
   ( /Stenograma/27/1993 01 19/ /Stenogramos'1993 Nr.20)

  1766. Neeilinis posėdis
   ( /Stenograma/ /1993 01 14/ /Stenogramos'1993 Nr.19)

  1767. Dvidešimt penktasis posėdis
   ( /Stenograma/25/1993 01 14/ /Stenogramos'1993 Nr.19)

  1768. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.37
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/37/1993 01 14/Įsigalioja nuo 1993 01 14/ )

  1769. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.36
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/36/1993 01 14/Įsigalioja nuo 1993 01 14/ )

  1770. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio iškilmingo posėdžio PROTOKOLAS Nr.34
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/34/1993 01 13/Įsigalioja nuo 1993 01 13/ )

  1771. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.33
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/33/1993 01 12/Įsigalioja nuo 1993 01 12/ )

  1772. Dvidešimt antrasis posėdis
   ( /Stenograma/22/1993 01 05/ /Stenogramos'1993 Nr.16)

  1773. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.32
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/32/1993 01 05/Įsigalioja nuo 1993 01 05/ )

  1774. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.31
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/31/1993 01 05/Įsigalioja nuo 1993 01 05/ )

  1775. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.29
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/29/1993 01 04/Įsigalioja nuo 1993 01 04/ )

  1776. Lietuvos Respublikos Seimo neeilinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.28
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/28/1993 01 04/Įsigalioja nuo 1993 01 04/ )

  1777. Dvidešimt pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/21/1992 12 23/ /Stenogramos'1992 Nr.12)

  1778. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.25
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/25/1992 12 23/Įsigalioja nuo 1992 12 23/ )

  1779. Aštuonioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/18/1992 12 22/ /Stenogramos'1992 Nr.11)

  1780. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.21
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/21/1992 12 22/Įsigalioja nuo 1992 12 22/ )

  1781. Keturioliktasis posėdis
   ( /Stenograma/14/1992 12 15/ /Stenogramos'1992 Nr.8)

  1782. Tryliktasis posėdis
   ( /Stenograma/13/1992 12 15/ /Stenogramos'1992 Nr.8)

  1783. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.17
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/17/1992 12 15/Įsigalioja nuo 1992 12 15/ )

  1784. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.16
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/16/1992 12 15/Įsigalioja nuo 1992 12 15/ )

  1785. Dvyliktasis posėdis
   ( /Stenograma/12/1992 12 10/ /Stenogramos'1992 Nr.7)

  1786. Vienuoliktasis posėdis
   ( /Stenograma/11/1992 12 10/ /Stenogramos'1992 Nr.7)

  1787. Devintasis posėdis
   ( /Stenograma/9/1992 12 08/ /Stenogramos'1992 Nr.6)

  1788. Dešimtasis posėdis
   ( /Stenograma/10/1992 12 08/ /Stenogramos'1992 Nr.6)

  1789. Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.11
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/11/1992 12 08/Įsigalioja nuo 1992 12 08/ )

  1790. Septintasis posėdis
   ( /Stenograma/7/1992 12 03/ /Stenogramos'1992 Nr.5)

  1791. Šeštasis posėdis
   ( /Stenograma/6/1992 12 02/ /Stenogramos'1992 Nr.4)

  1792. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.7
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/7/1992 12 02/Įsigalioja nuo 1992 12 02/ )

  1793. Ketvirtasis posėdis
   ( /Stenograma/4/1992 12 01/ /Stenogramos'1992 Nr.3)

  1794. Trečiasis posėdis
   ( /Stenograma/3/1992 11 26/ /Stenogramos'1992 Nr.2)

  1795. Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio posėdžio PROTOKOLAS Nr.4
   (Lietuvos Respublikos Seimas/Protokolas/4/1992 11 26/Įsigalioja nuo 1992 11 26/ )

  1796. Pirmasis posėdis
   ( /Stenograma/1/1992 11 25/ /Stenogramos'1992 Nr.1)

  1797. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui A.I.Lukjanovui
   (Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas/Laiškas/ /1991 02 21/Įsigalioja nuo 1991 02 21/ ) 
 


Egidijus Bičkauskas, 2004