Gimiau 1955 m. gegužės 29 d. Jiezne, Prienų rajone, pedagogų šeimoje. Motina – vidurinės mokyklos direktorė, tėvas – mokytojas. Pradėjau mokytis Jiezno vidurinėje mokykloje, o 1967 m. kartu su tėvais persikėliau gyventi į Vilnių, kur 1973 m. baigiau 7-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojau į Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą. Studijas baigiau 1978 m., įgijau teisininko specialybę.

1978-1979 m. dirbau Vilniaus miesto Tarybų rajono prokuratūros stažuotoju vėliau – Vilniaus miesto prokuratūros vyresn. tardytoju, o nuo 1980 m. – Respublikos prokuratūros ypatingai svarbių bylų tardytoju.

1984-1986 atlikau būtinąją tarnybą Tolimuose Rytuose karinėje prokuratūroje, po to vėl grįžau dirbti į Respublikos prokuratūrą.

Įsitraukiau į Sąjūdžio veiklą. Konsultavau Sąjūdžio Tarybą teisiniais klausimais, dirbau rinkimų SSRS liaudies deputatų štabe. Buvau vienas iš Lietuvos teisininkų draugijos atkūrėjų. 1989 m. buvau išrinktas SSRS liaudies deputatu Šilutės rinkiminėje apygardoje, buvau SSRS Aukščiausios Tarybos narys. 1990 m. Šilutėje buvau išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nariu, esu Nepriklausomybės akto signataras.

1990 m. taip pat buvau paskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuolatiniu atstovu Maskvoje, vėliau – diplomatinės misijos Rusijoje vadovu. Ten dirbau iki 1993 m. balandžio mėnesio. Nuo 1993 m. iki 2000 m. buvau Lietuvos Respublikos Seimo narys, dirbau Seimo pirmininko pavaduotoju, Teisės ir teisėtvarkos Komiteto nariu ir pirmininko pavaduotoju. Nuo pat Centro Sąjungos įkurimo buvau vienas iš jos vadovų, Centro sąjungos frakcijos Seime seniūnu.

Kaip Seimo narys vadovavau tuometinio LR Prezidento A.Brazausko sudarytai darbo grupei kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, vadovavau grupei, paruošusiai teisinės sistemos reformos metmenis (1993 m.), taip pat darbo grupei, pateikusiai Seime naująjį LR Baudžiamąjį kodeksą, kuris buvo priimtas 2000 m. Pateikiau nemažai teisės aktų projektų.

Esu apdovanotas keletu medalių, turiu Nepaprastojo ir Įgaliotojo Ambasadoriaus diplomatinį rangą.

Po darbo Seime, kurį laiką dirbau užsienio reikalų ministro patarėju, Lietuvos Generalinės prokuratūros prokuroru, saugos specialistu UAB “Ekskomisarų Biuras” ir LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto ekspertu-konsultantu. Šiuo metu - advokatas.

Žmona – Jūratė Bičkauskienė, dirba Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje skyriaus vedėja.

Autobiografinė knyga „Pasirinkimas” - tai mano ataskaita rinkėjams, kuri iš esmės baigiasi 1993 metais ir viltingais pamąstymais, kurių dalis neišsipildė. Vėliau, jau kitame dešimtmetyje, buvo vadovavimas grupei, sudarytai kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija (deja, grupė buvo panaikinta apie tai net neįspėjus jos narių); buvo prisiimta atsakomybė už padėties normalizavimą ginkluotiems savanoriams pasitraukus į mišką, vadinamųjų „Kauno pamiškės“ įvykių metu; buvo prevencinio sulaikymo įstatymo inicijavimas, buvo vadovavimas Baltijos Asamblėjai ir dar daug daug ko. Vienaip ar kitaip tų įvykių aprašymo juodraščiai yra. Ši ataskaita dar bus.


 
 


Egidijus Bičkauskas, 2004